Vormstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Malling Sogn.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten i 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby

Geografi og bevoksning:

Placeret i et mod øst svagt skrånende terræn. Beplantningen er markant bestående af flere småskovs-områder.

Bygninger og erhverv:

7 bygninger er tilknyttet landbrug, mens 6 bygninger anvendes til beboelse. Landsbyens funktion må således betegnes som ca. 50% henholdsvis landbrugs- og beboelsesorienteret. Vormstrup er et mindre landsbysamfund, hvis fremtid må være afhængig af adgang til servicefaciliteter i Malling.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Østergårdsvej, der er en ret trafikeret bivej. Vejbelægningen består hovedsageligt af asfalt, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 13 bygninger fordelt på 8 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.bedermallingarkiv.dk/