Henrik Thott (1606-1675)

Fra AarhusWiki
Portræt af Henrik Thott (1606-1675) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf.

Henrik Thott til Boltinggaard var stiftamtmand i Aarhus i 1660-1661.

Født i 1606, død 20. november 1675.

Søn af Christian Thott (1568-1617) til Boltinggaard og Sofie Henriksdatter Below (1590-1641).

Gift første gang 12. april 1635 med Lisbeth Henriksdatter Huitfeldt (1615-1638), datter af Henrik Huitfeldt og Margrethe Rosenkrantz.
Gift anden gang 31. januar 1642 med Beate Rosenkrantz (1608-1647), datter af Holger Rosenkrantz (1574-1642) og Sofie Brahe (1578-1646) og dermed søster til den senere stiftamtmand Erik Rosenkrantz (1612-1681).
Gift tredje gang 21. juli 1650 med Berete Friis, datter af Jesper Friis til Ørbæklunde og Elsebet Jacobsdatter Ulfeld.

I sine unge år studerede Henrik Thott udenlands og kom i 1621 til Universitetet i Leiden. I 1628 blev han sekretær i det danske kancelli, men overtog i 1635 to norske len, først Stavanger Len frem til 1641 og derefter Bergenhus Len. Her blev han til 1648, hvor han overtog Dronningborg Len og i april 1660 blev han stiftslensmand over Aarhus Stift. Denne post beholdte han til juni 1661, hvor han overtog Holbæk Amt. Samtidig forblev han dog at være lensmand i Aarhusgaard eller Havreballegaard Amt. Han fortsatte som amtmand i Holbæk amt frem til august 1662.

Henrik Thott kom aldrig til at eje noget stort jordegods, men han synes dog at have været relativt velhavende i en periode. Eksempelvis udlånte han penge både til staten og private, formentlig på grund af sine store indtægter af Bergenhus. Det tog en skidt drejning, og Thott måtte afhænde alle sine godser vest for Øresund, herunder Faarup og Keldkær i Tørring samt Boltinggård i Gudme. Han havde også to skånske godser kaldet Gladsax og Svabesholm, der lå i Albo, som han måtte afstå til kronen i 1660 som et led i Bornholms vederlag. I stedet fik han tilskødet Holbæk ladegård m.m., men hans økonomi kom sig aldrig.

Henrik Thott var fuldkommen ruineret efter tabet af sine skånske godser og han, der var den sidste ætling af de mægtige Axelsønner, døde 20. november 1675 efter en alderdom i dybeste fattigdom.

Se også

Litteratur og kilder