Hans Carl Dons (1855-1937)

Fra AarhusWiki
Portræt af Hans Carl Dons fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Hans Carl Dons. Stiftamtmand

Født 26. juni 1855 på gården Anhof i Svindinge ved Nyborg - Død 18. december 1937 på Frederiksberg.

Søn af Julius Dons (1830-1908) og hustru Augusta Marianne Sievers. Han var dermed bror til skuespillerinden og operasangerinden Elisabeth Caroline Cathrine Dons (1864-1942).

Gift 8. juni 1888 med Caroline Emilie Birgitte Langhoff (1861-1925).

Blev cand.jur. 1878. Blev herefter ansat i Landbrugsministeriet og blev kontorchef i Ministeriet for offentlige arbejder. Var fuldmægtig på Sjællands bispekontor. I 1903 blev han amtmand i Ringkøbing.

Fra 1. november 1915 stiftamtmand for Aarhus og Skanderborg amter. Fratrådte 30. juni 1926 efter eget ønske.

Han havde adskillige tillidsposter i blandt andet kronprins Frederiks fond, Lemvig-Vem-Thyborøn jernbaner og Ringkøbing amts historiske samfund.

Blev tildelt Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen og blev kammerherre.

Se også

Litteratur og kilder