Lisbjerg

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Lisbjerg

Lisbjerg er en lille by i Østjylland med 846 indbyggere (2017), beliggende som satellitby ca. 7 kilometer NNV for Aarhus C. Byen ligger i Aarhus N distriktet i Aarhus Kommune og hører til Region Midtjylland. Lisbjerg ligger på den nordlige skråning af Egådalen ved Lisbjerg Skov og er forbundet til Skejby og Aarhus af Randersvej. Lisbjerg Kirke blev oprindeligt opført i begyndelsen af 1100-tallet og er en af de ældste kirker i Danmark. Vest for det oprindelige Lisbjerg, ligger AffaldsCentret i Aarhus med Lisbjerg Forbrændingen som et tydeligt vartegn i hele den nordlige del af Aarhus Kommune. Lidt nord herfor ligger én af de største autentiske japanske haver i Danmark på 10.000 m². Haven blev genåbnet for offentligheden i 2014, efter en længere lukning og skiftende ejere. Der er tilknyttet café og restaurant, samt event- og konferencecenter til haven. I den sydlige og nyplantede del af Lisbjerg Skov tæt på selve byen, ligger der en stor campingplads.


Aarhus Kommune oplever en stigende efterspørgsel på erhvervsejendomme, og, med en generel befolkningstilvækst på 4.-5.000 hvert år, på boliger. Af de byudviklingsprojekter som Aarhus Kommune derfor har igangsat de seneste år, er Lisbjerg-projektet ikke kun kommunens, men Danmarks, største byudviklingsprojekt hvad bosætning angår.

Aarhus Kommune udpegede i kommuneplanen i 2001 Lisbjerg som højt prioriteret byudviklingsområde og i 2012 overgik udviklingsopgaven videre til Arealudvikling Aarhus for at gøre brug af erfaringerne med nye byudviklingsværktøjer benyttet ved udviklingen af De Bynære Havnearealer.


Planen er, at Lisbjerg med tiden skal huse 20-25.000 indbyggere foruden erhverv, butikker og offentlige funktioner. Den nye bydel skal udvikles efter principperne om bæredygtighed, bykvalitet og mangfoldighed, natur- og landskabskvalitet, arkitektonisk kvalitet, historisk forankring og borgerinddragelse. Lisbjerg er beliggende 7 km fra Aarhus midtby, men beboerne får nem adgang til byen via en planlagt supercykelsti til 98 mill. kr. og letbanen.