Tesgård

Fra AarhusWiki
Tesgaard
Tesgaard Sylvest Jensen 1947-L01895 012.jpg
Tesgaard set fra syd. 1947.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Indlæser kort...
Tesgaard

Detaljeret information
Adresse
Adresse Elstedvej 99 Sogn Lisbjerg Sogn Matrikel nr. 1o Tidl. matr. nr. 1a
Bygning
Type Gårdejendom
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Hovedbygning: 8[1]
Ladebygning: 6[2]
(skala fra 1-9)

Tesgård (el. Tesgaard) er en gård beliggende i Lisbjerg ved Elstedvej øst for Lisbjerg Skov. Gården grænser i dag op til den nyanlagte by Nye.

Niels Lassen Nielsen (f. 1869 på Tesgård) overtog gården i september 1903. Gårdens areal udgjorde på dette tidspunkt 55 tdr. land, hvoraf der var 50 tdr. ager, eng- og mosearealer udgjorde 4 tdr., mens gårdspladsen og haven udgjorde en 1 tdr. land.

Den ældst-kendte ejer af Tesgård hed Lars Nielsen. Hans enke Kirsten Andersdatter, skødede i 1831 gården til sin søn, Niels Lassen, som i 1869 atter drog gården videre til sin søstersøn, Lars Nielsen, der var fader til den senere ejer Niels Lassen Nielsen.

Gården havde tidligere ligget i Terp by, men blev udflyttet i 1903-04 til markområdet nord for byen hvor den lå højt i landskabet med fri udsigt mod syd. Hovedbygningen var ved århundredeskiftet grundmuret med cementstentag, og de tilknyttede avlsbygninger var alle af støbte mure med trimpel af brændte sten og paptage. Den tilknyttede ko- og svinestald var indrettet med murede hvælvinger mellem jernbjælker.

Tesgård på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Tesg%C3%A5rd

Litteratur og kilder

  • J.C.B La Cour. Danske Gårde. II Samling. Dansk Landøkonomisk Forlag. København. 2. Hefte.

Henvisninger