SAVE

Fra AarhusWiki

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er et dansk-udviklet system til kortlægning og registrering af kulturmiljøer og udpegning af bevaringsværdige bygninger. SAVE har været anvendt ved udarbejdelsen af bydelsatlas, kommuneatlas, kulturmiljøatlas og kulturarvsatlas i regi af først Planstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og siden Kulturarvsstyrelsen siden 1987.

SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en arkitekturpolitik eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt. SAVE-metoden kan danne udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom det er et godt redskab for kommunernes byggesagsbehandling.

Tidligere SAVE-undersøgelser i forbindelse med kommuneatlas har kun registreret bygninger opført indtil 1940. I 2022 tog Aarhus Kommune fat på en ny omfattende SAVE-undersøgelse af samtlige af kommunens bygninger opført før 1970.

Undersøgelsen indeholder to selvstændige dele og omfatter:

  • Kortlægning og vurdering af en eller flere bebyggede strukturer.
  • Registrering og bevaringsvurdering af enkeltbygninger.

SAVE-vurderingen af bygninger bygger på fem forskellige parametre:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand.

De ovennævnte fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi. For hvert af de fem vurderingsparametre giver man en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. Det vil sige, at karaktererne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel bevaringsværdi og 7-9 for lav bevaringsværdi.

Litteratur og kilder