Nye

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Nye er en mindre by beliggende syd for Elev, vest for Lystrup og nord for Djurslandsmotorvejen og Egå Engsø. Nye er en nyetableret by, der stadig er under opførelse. Det var bygherren Jørn Tækker der stod bag tankerne om at skabe en ny grøn og bæredygtig by nord for Aarhus. De første beboere flyttede til Nye i 2018.

Nyes areal er på godt 150 ha hvoraf Tækker Group disponerer over godt 126 ha. Det er tiltænkt at byen fuldt udbygget vil have en kapacitet på ca. 15.000-20.000 indbyggere eller hvad der svarer til ca. 10.000 boliger.

Bynavnet

Der var mange navnekombinationer i spil da byen skulle navngives. Navneprocessen startede med Elev og sluttede med Nye. I processen blev Elev til Ny Elev, der blev til Nylev, der blev til Ny, der til sidst blev til Nye.

Nye kan også have en anden betydning, for "nye" er også et tillægsord (adjektiv) i flertalsform. Ny er noget ”som man kan være”. At være ny. Nye er noget, der ikke har eksisteret før eller kun i kort tid. Byen Nye vil også over de næste mange årtier løbende vokse og hele tiden forny sig og tage nye former.

Genanvendelse af vand

Nye blev helt fra starten designet til at udnytte vandet som en ressource, og de stigende vandmængder som følge af klimaforandringerne blev udset til at skulle indgå som rekreative elementer i form af bl.a. søer og kanaler.

Nye blev også det første sted i Danmark, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtedes som en ressource. Der blev udviklet en central sekundavandsløsning drevet af Aarhus Vand, hvor det opsamlede vand fra hele byudviklingsområdet rensedes på et renseværk, inden det ledtes ud i et separat ledningsnet til brug i områdets boliger ved toiletskyl og tøjskyl mv. Det første spadestik til anlægget, der skulle etableres for at regnvandet fra tage, pladser og veje kunne renses, blev taget den 27. maj 2020.

Byplanprisen 2022

Byplanprisen i 2022 gik til Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Tækker Group for et innovativt og visionært samarbejde om den naturbaserede byudvikling i den nye by Nye nord for Aarhus.

Byplanprisen er uddelt siden 1996 af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”.

Juryen af Byplanprisen bestod af Bodil Henningsen og Sune Porse Carlsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening samt Lisbet Wolters og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium og Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere.

Det er anden gang siden stiftelsen af prisen i 1996 at prisen overraktes til Aarhus Kommune. I netop 1996 tildeltes Aarhus prisen for genåbningen af Aarhus Å efter årtiers overdækning.

Nye på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Nye

Litteratur og kilder