Lisbjerg Skov

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Lisbjerg Skov er en ca. 280 ha stor skov beliggende mellem Lisbjerg, Elev og Trige nord for Aarhus. Den nordlige del af skoven er privatejet, mens de sydlige skovarealer tilhører Aarhus Kommune.

En del af Lisbjerg Skov er kendt som "Lisbjerg Gammel Skov", som dækker over ca. 60 ha gammel bondeskov. I dette skovareal blev der tidligere foretaget stævning og plukhugst. Den gamle skov er udlagt som ”stilleskov” med fokus på den stille naturoplevelse, der giver plads til ro og fordybelse. Den nordlige del af skoven er ligeledes udlagt til urørt skov, hvor væltede træer bliver liggende og skaber levegrundlag for nye plante- og dyrearter.

En del af Lisbjerg skov er af nyere dato og benævnes "Ny Lisbjerg Skov", grundet dets nyere oprindelse via beplantning 1990-96.

I den sydlige ende af Lisbjerg Skov findes "Shelterpladsen" opført i 2010, der indeholder fem store shelters med plads til ni personer i hver. Shelterpladsen er udført med et jernaldertema, og har bl.a. et fæstningsanlæg med palisader og vagttårn. Derudover er der et shelter med plads til seks personer i den gamle del af skoven.

Lisbjerg Skov på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107678

Litteratur og kilder