Pedersholm

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Pedersholm set fra sydøst. 1950. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Pedersholm (el. Petersholm) er en gård beliggende i Lisbjerg ved Elevvej syd for Lisbjerg Skov.

Jens Jensen (f. 1854 i Spørring) overtog ejendommen 26. maj 1903 for 67.000 kr ved en byttehandel. Gårdens areal udgjorde på dette tidspunkt 85 tdr. land, hvoraf der var 60½ tdr. ager, engarealer udgjorde 10 tdr. kær 1 tdr., skovarealet var 13 tdr, mens gårdspladsen og haven udgjorde en ½ tdr. land.

Ved århundredeskiftet var hovedbygningen grundmuret med stråtag, og de tilknyttede avlsbygninger var af egebindingsværk. Der er senere foretaget nedrivning og genopførelse af lade og avls-bygninger. Haven bar præg af mange store frugttræer.

Pedersholm / Petersholm på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Danske Gaarde. Bind I. J.C.B. la Cour. Aarhus. Danske Gaarde’s Forlag. 1906.