Røde Mølle

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Røde Mølle set fra nord. 1956. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.
Hovedbygningen på Røde Mølle. 1964. Foto: Børge Venge

Røde Mølle er en tidl. mølle og gård ved Søftenvej i Lisbjerg nær Egåen nord for Aarhus. Gården er beliggende på adressen Søftenvej 11.

Røde Mølles tidlige historie

Røde Mølle kendes tilbage fra 1610 som Røemølle. Var man fæstemøller skulle der betales en afgift til ejeren af møllen kaldt mølleskyld. I 1636 fik Peder Hansen afkortning i sin mølleskyld fordi dammen var brudt ud ved en hastig vandflod langfredag samme år (1635), så han ikke kunne male fra da og til julen året efter.

Røde Mølle og den nærliggende Graa Mølle tilhørte 1664 og 1683 Christen Skeel fra Gl. Estrup. Røde Mølle, der var den vestligste, og fik vandet først af de to møller, havde i 1664 den største mølleskyld. 30 tdr. mel eller 15 tdr. hartkorn. Dette blev senere nedsat til 5 tdr. 2 skp. 2 fdk.

Fæstere ved Røde Mølle var i 1664 og 1669 Rasmus Jensen, og i 1680 og 1688 Peder Rasmussen. I 1762 havde Jesper Enevoldsen et fæsteforhold til Røde Mølle.

Røde Mølles nyere historie

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1875 af Chr. Møller og hustru K. Møller.

Fra 1973 blev en ladebygning opført i 1911 på Røde Mølle udlejet for en 10-årig periode til Th. Christensen fra Risskov, der benyttede værkstedet til jernvarefabrik. Laden indrettedes således, at 2/3 af arealet anvendtes til fabrikation af trådvarer (kurve o.lign.), medens restarealet benyttedes uændret som lager. Virksomheden ved navn "Århus ny Jernvarefabrik" beskæftigede 3-4 mand.

Se også

Røde Mølle på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=157803

Litteratur og kilder