Hasle-Skejby-Lisbjerg Kommune

Fra AarhusWiki

Kommunen blev oprettet i 1842 som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Kommunen bestod af Hasle Sogn, Skejby Sogn og Lisbjerg Sogn. Kommunens areal udgjorde 2176 ha, og havde i 1850 et indbyggertal på 877. I 1960 var det tal steget til 4837.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

I kommunen lå der en maskinfabrik, møbelfabrik og Aarhus Tarmkompagni.

I 1962 blev Skejby Sogn og Lisbjerg Sogn udskilt fra kommunen sammen med den nordlige del af Hasle Sogn, og lagt ind under Aarhus Kommune. Hasle Kommune fortsatte som en selvstændig kommune frem til kommunalreformen i 1970, hvor den blev lagt sammen med Aarhus Kommune.

Litteratur og kilder

  • Hansen, Kurt Hellemose: Hasle sogns historie : fra landsby til Århus-forstad, Aarhus, 1990.
  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, 1932.