Nymølle (ved Egåen)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Ny Mølle. 1956. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Nymølle er en vandmølle og gårdejendom beliggende ved Egåen. Møllens historie strækker sig langt tilbage, og møllen har igennem tiderne gennemgået flere omdannelser. Nymølle er nu en privat ejendom beliggende på adressen Nymøllevej 8.

De første skriftlige kilder oplyser, at Nymølle hørte under Alling Kloster frem til reformationen i 1536. I 1544 nævnes møllen i Aarhusgård og Åkjær lens jordebog som “Nøimølle ved Egå”.

Ved møllen blev der både malet mel og drevet savværk. Derudover har der også ligget bageri, bryggeri, samt et større landbrug i forbindelse til møllen.

Julius Nielsen (f. Østervrå 1857) købte Nymølle 1. juli 1901 for 70.000 kr. af hotelejer Jensens dødsbo i Aarhus. Ved århundredeskiftet udgjorde gårdens samlede areal ca. 76½ tdr. land. I haven, der var bortforpagtet for en årlig afgift af 400 kr., var der plantet ca. 200 frugttræer. Stuehuset var én-etages bygning med tegltag, mens de tilhørende avlsbygninger var af egebindingsværk med stråtag. Selve møllebygning var i to etager med tegltag.

I 1900-tallet var der også traktørsted, samt sommerpensionat ved møllen.

I 1945 blev møllehjulet erstattet med en turbine. I 1949 blev området drænet.

I 1957 blev Nymølle overtaget af Aarhus Motorklub, og en motorcrossbane blev anlagt på stedet. Restauranten blev i den forbindelse omdøbt til Motor Kroen.

I 1974 blev stedet overtaget af Pallis Tivoli, der omdannede stedet til et tivoli.

Efterfølgende var møllen "Fantasiland" med blandt andet hoppeborge.

Siden fungerede stedet også som Naturcenter Nymølle.

Navnet Nymølle forekommer flere steder i kommunen, således også ved Nymølle (ved Skambækken).

Se også

Nymølle i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Find arkivalier omhandlende Nymølle i AarhusArkivet

Litteratur og kilder