Anna Sommers Gaard

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Anna Sommers Gaard. 1947. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Anna Sommers Gaard (også stavet Anna Sommer's Gaard), opkaldt efter tidl. ejer Anna Nielsen Sommer, var en gård beliggende i nordlige del af Lisbjerg by ved den nuværende vej Lisbjergbakken (tidl. Ølstedvej).

Gårdens hovedbygning og de tre-længede avls- og staldbygninger eksisterer stadig i sin udformning omend de er kraftigt ombygget til beboelseslejligheder og derfor er helt uden forbindelse til gårdens tidligere funktion. Den nuværende bebyggelse har tilknyttet adresserne Lisbjergbakken 2A-2H.

Gårdens tidlige historie

Gården var fæstegård under baroniet Marselisborg, og blev købt til fri ejendom i 1806 for 2.588 rigsbankdaler (Rbd.) af Jens Andersen der formentlig var Anna Sommers oldefar. Peder Jensen Sommer, der antageligt var svigersøn til Jens Andersen overtog gården ca. 1832, hvorefter hans søn Niels Sommer overtog gården ca. 1870, og drev den frem til sin død i 1902. Niels Sommers enke overtog gården, men overdrog den kort efter, den 11. juli 1903, til datteren frk. Anna Nielsen Sommer. Anna Sommer var født på gården 18. marts 1874.

Gården hovedbygning, der var grundmuret med tegltag, blev opført i 1881. Avlsbygningerne var til dels grundmuret og til dels bindingsværk, alle med stråtage i begyndelsen af 1900-tallet.

Gårdens skov lå nordøst for byen.

Nyere historie

I 2001 ansøgte ejer Ole Pedersens Maskinudlejning om at ombygge kontorlokaler på den tidl. gård. Denne ombygning blev færdiggjort i 2003. Samme år ansøgtes om byggetilladelse til at ombygge og renovere eksisterende værelser i en tidl. gårdlænge til nye et-værelses lejemål.

Anna Sommer's Gaard på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=50928

Litteratur og kilder

  • J.C.B La Cour. Danske Gårde. II Samling. Dansk Landøkonomisk Forlag. København. 2. Hefte.