Risskov

Fra AarhusWiki
Postdistriktet Risskov markeret med rødt.
Kilde: SpatialMap, Aarhus Kommune.
Risskov Kirke i 1935

Risskov er en nordlig bydel i Aarhus. Postdistriktet Risskov har postnummeret 8240.

Risskov er opkaldt efter byskoven Riis Skov som ligger i den del af kvarteret der ligger tættest på Aarhus N. Tidligere var Risskov en del af Vejlby, men i dag er det en selvstændig bydel. Risskov og Vejlby var også tidligere samlet under Vejlby Sogn, men i 1940 blev Risskov sogn selvstændigt. Risskov Kirke er derfor også en kirke af nyere karakter, da den primært består af en bygningskrop fra en ombygget storvilla. Risskov kirke blev indviet i 1934.

Bydelens historie

Den bymæssige udvikling kom tidlig i gang i det attraktive kystområde ved Risskov. De mange parallelle, helt lige villaveje afspejler skellene mellem de oprindelige landbrug og strandparceller, der fra begyndelsen blev udstykket enkeltvis uden nogen samlet plan.

Dele af Vejlby Fed, også udtalt lavtliggende områder, blev bebygget med sommerhuse og overgik efterhånden til helårsbeboelse. Den uplanlagte udvikling skabte allerede i 1925 forståelse for nødvendigheden af en byplanlægning og i 1929 blev "Byplan for dele af Vejlby-Risskov Kommune" godkendt af amtsrådet. Planen, der blev udarbejdet af arkitekt Axel Høeg-Hansen m.f. og med støtte fra hele tidens bedste sagkundskab i kredsen omkring Dansk Byplanlaboratorium, beskæftigede sig især med fastlæggelse af de vigtigste vejlinier.

I 1928 blev byplanen fulgt op af byplanvedtægt nr. 1, der bl.a. fastlagde Vestre Strandallé og Østre Strandalle. Den sidstnævnte vej var tiltænkt var tænkt som en lang, snorlige vej fra en strandpark helt til Lystrup. Vejen til Lystrup fik, da den senere blev anlagt en noget vestligere forløb, og i 1947 blev denne del af den gamle byplanvedtægt aflyst. Yderligere blev der gennem årene vedtaget en række byplanvedtægter for større og mindre dele af Risskov, fortrinsvis til sikring af bydelens villakarakter.

Transport

Risskov fik i 1877 sin første jernbane med åbningen af jernbanestrækningen Aarhus-Ryomgård. Der gik også rutebiler mellem Risskov og Aarhus.

Rutebilen mellem Vejlby-Risskov og Aarhus, 1920

Skoler i Risskov

Risskov har gennem tiden haft flere forskellige skoler. I dag er der tre offentlige skoler i Ris-skov, samt et gymnasium. Risskov Skole blev indviet i 1927, den var tegnet af arkitekt M. B. Fritz. Skolen blev dog hurtigt for lille til byens stigende indbyggertal og i blev bygget to nye skoler Strandskolen i 1965 og Jellebakkeskolen som fik sine første elever i 1970.

Risskov Amtsgymnasium var fra dets oprettelse 1968 til 1969 placeret på Standskolen. I 1969 stod det nye gymnasium klar til at blive indtaget af sine elever. Gymnasiet var tegnet af arkitekt Knud Friis.

Risskov Badehotel i 1917

Idræt

Idrætsforeninger og udøvelse har haft en lang historie i Risskov. Risskov Tennis Klub blev stiftet i 1937 på Risskov Badehotel. Klubben havde fra start 45 medlemmer som gerne ville dyrke deres sport på den bedst mulige måde. Klubbens baner blev åbnet samme år som klub-ben. Vejlby-Risskov Idrætsklub blev stiftet i 1937, lige som Risskov Tennis Klub, på Risskov Badehotel. Klubben havde baner ved den nuværende Bellevuehallen, som blev bygget i 1966. Et centrum for idrætten i Risskov i dag er Vejlby-Risskov Hallen.

Se også

Risskov på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Risskov

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Sejrs Sedler
  • Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997.