Jellebakkeskolen

Fra AarhusWiki

Da Vejlby-Risskov Kommune i slutningen af 1960´erne stod over for at skulle bygge en ny skole med det (som det skulle vise sig) foreløbige navn Bakkeskolen, valgte man ganske utraditionelt at indkvartere arkitekten (Sahl og Thomsens Tegnestue), stadsskoleinspektøren (M. Grue Sørensen) og fælleslærerrådets formand (Erik Wendelboe, som blev skolens første og mangeårige inspektør) på en kro i Nordjylland i en uges tid, for at de dér skulle udarbejde et projekt, som kunne lægges til grund for overvejelserne i en afsluttende beslutningsproces. Det kom der efter manges mening en god skole ud af, og Jellebakkeskolen blev på mange områder vejledende for de følgende års skolebyggeri i Århus.

Det kan således ikke undre, at Jellebakkeskolen fra starten fik karakter af forsøgsskole. Rundt om i landet holdt man øje med, hvad der skete ”på bakken”, og centralt i billedet står naturligvis det mur- og nagelfaste, d.v.s. den bygningsmasse, der kom ud af kroturen til det nordjyske. Man fulgte her ”lille skole”-princippet med fem små skoler i den store. Hertil kommer modulforsøget med timer af forskellig længde og længere frikvarterer og den udelte undervisning i 8. og 9. skoleår. Ligesom forældre og lærere allerede i 1977 var inde på tanken om et forsøg med et utraditionelt fritidshjem på skolen.

Byggeperioden strakte sig over årene fra 1969 til 1975, men allerede i august 1970 var en enkelt bygning klar, og her flyttede børnehave- og 1. klasserne ind sammen med deres lærere. I oktober overflyttedes 2.-4. klasserne fra Risskov Skole, hvor de havde haft husly, og tilsammen var der nu 272 elever på skolen. Dette tal voksede til 745 i 1989 og 777 i 2000. I skoleåret 2000/01 omfatter skolefritidsordningen 245 børn.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Jellebakkeskolen 1970-1980. 1980. Bestil materiale