Elvirasminde

Fra AarhusWiki

Chokoladefabrikken

Gruppebillede fra Elvirasminde Chokoladefabrik 1906.

I 1866 etablerede cand. farm. Eiler Christian Mehl (1815-1890) en chokoladefabrik på Hads Herreds Landevej ved Wallensteins skanse. I 1875 blev fabrikken købt af cand. farm. og tidligere apoteker, Anton Theodor Ramsing, der gav fabrikken navnet ”Elvirasminde” efter sin hustru Elvira.

I 1901 standsede Ramsing fabrikken, men et par år senere blev den købt af fabrikant Frits Georg Clausen (1871-1927). Han ejede i forvejen P. Chr. Petersens Sukkervarefabrik, som han havde omdøbt til ”P. Chr. Petersens Eftf.”. Han slog alle sine aktiviteter med produktion og handel sammen i én virksomhed, som fik til huse i Klostergade 32-34. Ved opkøb af nabogrunde og gentagne tilbygninger i årene frem til 1922-23 voksede fabrikken ud til et stort kompleks med to dampskorstene. Fabrikken blev leveringsdygtig i alle former for chokolade- og sukkervarer, inklusive mange forskellige produkter indeholdende tørret frugt. Clausen udviklede også sin egen chokoladetype kaldet ”Danica”, som blev en stor salgssucces. I 1913 var der 325 ansatte på fabrikken, og senere voksede antallet til omkring 400, heraf mange under 18, med et stort flertal af piger.

Efter Clausens død blev fabrikken videreført af et familieaktieselskab, men i 1950’erne begyndte afsætningen at gå tilbage, bl.a. som følge af høje afgifter og skærpet konkurrence. Fabrikken havde siden mellemkrigstiden forsømt at tilpasse sig udviklingen i detailhandelen i retning af kædesalg og mærkevarer. I et forsøg på at vende udviklingen lavede fabrikken store investeringer i nye maskiner, tog navneændring til Aida A/S, efter et produktmærke i 1930’erne, og skar arbejdsstyrken ned til 200 ansatte. Det reddede ikke fabrikken fra at træde i likvidation i juni 1967, men neger- eller skumbolleproduktionen havde været så vellykket, at det blev besluttet at fortsætte den. Komplekset i Klostergade / Klosterport blev solgt, og fabrikken flyttede til Hasselager. Da fabrikken brændte ned i 1985 blev produktionen flyttet til Skanderborg hvor fabrikken befinder sig endnu. Selskabet hedder i nutiden ”Elvirasminde”, mens flødedebollerne kendes under navnet ”Samba”.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
  • P. Chr. Petersens eftr., F. Clausen, Chokolade-, sukkervare- og confekturefabrikken Elvirasminde, Jubilæumsskrift 1893-1918, Århus 1918.
  • P. Chr. Petersens eftr., F. Clausen, Chokolade-, sukkervare- og confekturefabrikken Elvirasminde A/S, Jubilæumsskrift 1893-1943, Århus 1943. Bestil materiale
  • Finn H. Lauridsen, "Elvirasminde – en sød og broget mangfoldighed", i: Ib Gejl (red.), De skabte Århus: 12 foretagere og deres værk, Århus 1991, s. 97-104.Bestil materiale
  • Erik Korr Johansen, "Byens liv: Erhverv og arbejde", i: Ib Gejl (red.), Århus Byens Historie bd. 3: 1870-1945, Århus 1998, s. 157-214, især s. 198. Bestil materiale
  • Erik Korr Johansen, "Byens liv: På arbejde", i: Ib Gejl (red.), Århus Byens Historie bd. 4: 1945-1995, Århus 1995, s. 117-169, især s. 132. Bestil materiale
  • John Dal, "Chokoladegigantens storhed og fald", Århus Stiftstidende 17.3.1991.
  • Uffe Normand, "De frække piger arbejdede på Elvirasminde", Århus Stiftstidende 29.9.2004.
  • Elvirasminde historie (læst juni 2020)