Skolegade

Fra AarhusWiki

Skolegade ligger mellem Åboulevarden og Mejlgade.

Skolegade set mod Domkirkepladsen, 1902

Skolegade hedder Skolegade fordi den tidligere gik hen forbi Aarhus Katedralskole. Den var en af de mest befærdede gader, da folk der kom nord eller øst for byen og skulle til torvehandel på Store Torv tog igennem Skolegade. I 1849 findes omtaler af Skolegade som ”den mest befærdede gade” i Aarhus.

Frem til midten af 1800-tallet lå Skolegades haver helt ned til vandet. Dengang bestod havnen kun af moler langs åen og bugten. Dette ændrede sig da Havnegade blev anlagt. Havnegade startede som en sti, men udviklede sig efterhånden til en gade, den fik sit navn i 1880.

I 1835 åbnede Johan Frederik Kuur (1797-1857) forretning i J. J. Wellejus’s tidligere købmandshandel i Skolegade 38. Her handlede Johan Frederik med kaffe, Sukker, Te, Ris, Rom, Brændevin m.m. I 1856 overdrog han forretningen til sin kommis Andreas Theodor Emborg.

Søbadeanstalt

I 1827 anlagde Laurids A. Jahnsen en søbadeanstalt i Skolegade 32. Dette var Aarhus første søbadeanstalt. I forbindelse med åbningen af søbadeanstalten indrykkede Laurids A. Jahnsen følgende annonce i Århus Stiftstidende: ”Den Opmærksomhed som Søebade overalt finder ved sin Behagelighed og for Sundheden velgieørende Virkninger har tilskyndet Undertegnede at anlægge en almen Søe-Badeanstalt for Aarhuus og Omegn i Gaarden Nummer 32 paa Skolegaden, som dertil synes fortrinligen situeret og frembyder en af de behageligste Udsigter i Aarhuus. Anlægget er nu saavidt fuldført, at det fra Mandag af staaer til Afbenyttelse. Maatte det nu, som jeg haaber, vinde Publikums Bi-fald og svare til dets Bestemmelse; at forene Nytte med Behagelighed, vil jeg derved høste Lønnen for de Besværligheder Anlægget har været forbunden med.”

Med tiden kom der flere søbadeanstalter til Aarhus, blandt andet en i Skt. Olufs Gade.

Kilde