Domkirkepladsen

Fra AarhusWiki

Domkirkepladsen er navngivet før 1867 og nuværende plads anlagt 1928. Den støder op til Store Torv, Bispegade samt Mejlgade, og ligger nord for Domkirken. På kirkens sydlige side ligger Bispetorvet.

Pladsen er anlagt på en del af Domkirkens (Sct. Clemens Kirke) tidligere kirkegård, der blev afviklet i begyndelsen af 1800-årene.

På pladsen er der kun to bygninger og adresser:

Læs mere om

Kilder og litteratur

  • Johs. Kadsted: Gadefortegnelse for Aarhus. 1943
  • Århus-Årbog forskellige årgange