Domkirkepladsen

Fra AarhusWiki

Domkirkepladsen er en plads, der ligger i den indre by. Pladsen findes mellem domkirken og det gamle rådhus.

Pladsen er navngivet før 1867 og nuværende plads anlagt 1928. Den støder op til Store Torv, Bispegade samt Mejlgade, og ligger nord for Domkirken. På kirkens sydlige side ligger Bispetorvet. Pladsen er anlagt på en del af Domkirkens (Sct. Clemens Kirke) tidligere kirkegård, der blev afviklet i begyndelsen af 1800-årene.

Da man i 1813 havde fået en ny kirkegård uden for Mindeport, kunne man nedlægge den gamle omkring Domkirken. I 1817 blev den ringmur, der havde omgivet kirkegården, nedbrudt. Efter opførelsen af byens tredje rådhus i 1857 kom pladsen foran dette til at hedde Domkirkepladsen. Man kunne også have sagt Domkirkens Plads, fordi de ulige husnumre fandt anvendelse nord for kirken, og de lige numre fra 2 til 8 blev tildelt ejendommene syd for kirken. Ved den endelige fritlæggelse af Bispetorv i 1921 forsvanddt de lige numre og dermed også Domkirkepladsen syd for kirken. Det gamle rådhus rummer i dag muset KØN på Domkirkepladsen 5.

På pladsen er der kun to bygninger og adresser:

Læs mere om

Domkirkepladsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Domkirkepladsen

Kilder og litteratur

  • Johs. Kadsted: Gadefortegnelse for Aarhus. 1943
  • Århus-Årbog forskellige årgange
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018