Kvindemuseet

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Bygningen på billedet huser i dag KØN, men har tidligere fungeret som både rådhus og politistation. På billedet ses den som den så ud omkring 1900.

Kvindemuseet var et museum på Domkirkepladsen i Aarhus. I dag har det skiftet navn til KØN - Gender Museum Denmark.

Bygningen, som museet ligger i, var tidligere byens rådhus og senere politistation.

Museet er et landsdækkende specialmuseum, der har som sit særlige formål, at indsamle, formidle og udforske kvindeliv og kvindevirke i dansk kulturhistorie i nyere tid.

Museumsforeningen, der oprindeligt var den drivende kraft bag museet, blev stiftet i oktober 1982. Foreningen udsprang af en græsrodsbevægelse, og havde to overordnede formål at opfylde. Dels skulle den stå for at opbygge et kvindemuseum og dels skulle den i kraft heraf forsøge at skabe arbejdspladser for kvinder. På denne måde var KØN (tidligere Kvindemuseet) til at begynde med, ud over et museumsprojekt, i lige så høj grad et beskæftigelsesprojekt.

Museets første større udstilling, blev fremvist i forbindelse med Aarhus Festuge i 1984 under overskriften: Giv plads for liv, om tjenestepigeliv, moderskab og ungpigedrømme. Siden da, har museet foruden 4 til 6 årlige udstillinger, arbejdet med indsamling af genstande, billeder og viden til belysning af den forandring kvinders virkefelt inden for de seneste to hundrede år har undergået.

Frem til 2012 var KØN ejet og drevet af den oprindelige museumsforening. Som følge af en beslutning foretaget af foreningens generalforsamling ophævedes denne organisering og museet blev fremadrettet funderet som en selvejende institution. I forbindelse med omlægningen, opløstes museumsforeningen, og blev efterfølgende erstattet af museets nuværende støtteforening: Kvindemuseets venner.