Aarhus Domkirke

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Domkirken)
Indlæser kort...
Domkirke. Tegning 1855
Foto af Domkirken fra 1902

Aarhus Domkirke, Sankt Clemens Kirke, ligger for enden af Store Torv, med Bispetorvet syd for, og Domkirkepladsen nord for. Kirken blev opført i 1200-tallet.

Byens første domkirke

Kongen Svend Estridsen oprettede som den første i 1060 en række velafgrænsede bispedømmer i Danmark. Tidligere havde der været tale om missionsbiskopper, der i praksis havde hele Norden under sig, men med den nye opdeling fik bisperne ansvar for hvert sit individuelt afgrænsede område. Aarhus blev et af disse nye bispedømmer med biskop Christian som leder.

Som centrum for et nyt stift skulle Aarhus have en domkirke, hvis opførelse biskop Christian igangsatte ved nutidens Vestergade. Placeringen var det sted, den nuværende Vor Frue Kirke befinder sig. Tidligere har Aarhus formentlig udelukkende haft trækirker, så den nye domkirke i frådsten var et fornemt værk, der også omfattede en kryptkirke. Opførelsestidspunktet antages at have været de sidste årtier af 1000-årene, da arkitekturen lader til at være inspireret af opførelser i Rhine-egnen i samme periode.

Indvielsen fandt sted i 1087, men denne dato repræsenterer formentlig nærmere vielsen til Sankt Nikolaj, hvis relikvier dette år blev overført fra Lilleasien (nuværende Tyrkiet) til Syditalien. Sankt Nikolaj er skytsengel for bl.a. søfolk og børn og sammenkobles ofte med gavmildhed. Derved fik kirken navnet Sankt Nicolai Kirke.

En del af den oprindelige stenkirke indgår fortsat som en del af nutidens Vor Frue Kirke. Ved opførelsen af den nuværende domkirke blev kirken på Vestergade overdraget til dominikaner-ordenen.

Den nuværende domkirke

Tagdækning med kobber af Aarhus Domkirke sommeren 1921. På taget ses mændene, der har arbejdet med taget. Ukendt fotograf, 1921, Aarhus Stadsarkiv.
Aarhus Domkirke. Foto 1950

Tidligere har der ligget en trækirke, hvor nutidens domkirke er placeret. Grundlæggelsen af den første kirke i sten på dette sted, for enden af nutidens Store Torv, kan ikke dateres præcist, men det formodes, at bygningsarbejdet blev igangsat mellem 1180 og 1200. Særligt biskop Peder Vognsen (-1204), biskop i Aarhus fra 1191 til 1204, tildeles æren for at give projektet høj prioritet.

Den ny kirke overtog status som domkirke for Aarhus - med Sankt Clemens som helgen. Sankt Clemens var de søfarendes beskytter og var formentlig den første helgen, en kirke blev viet til i Aarhus, da byens første trækirke, beliggende samme sted som domkirken fra slutning af 1100-tallet, også antages at være viet til Sankt Clemens. Han symboliseres ved et anker.

Den oprindelige stenkirke blev udbygget op gennem 1200-tallet, så en romansk basilika stod færdig omkring år 1300. Den brændte i 1330, hvorefter en genopbygning i gotisk stil fandt sted frem til ca. år 1500. Selvom der er foretaget restaureringer og ombygninger igennem årene, er det i dag i grove træk fortsat den gotiske katedral fra år 1500, der består.

Ved en tårnombygning i 1877-1882 fik tårnet højere spir på, og det blev igen udskiftet i årene 1929-1931 (rejsegilde i august 1931), så tårnet nu har en højde på 96 meter, inkl. kuglen og vejrhanen, som udgør de 3 meter. Domkirken er 93 meter lang og er den længste og højeste kirkebygning i landet.

Aarhus Domkirke rummer ca. 1200 siddepladser.

Danmarks største kirkeorgel

Aarhus Domkirkes hovedorgel er Danmarks største. Orglet blev oprindeligt bygget i 1730 af den tyske orgelbygger Lambert Daniel Kastens og havde 43 registre fordelt på 3 manualer og pedal. Siden er orglet blevet om- og udbygget ad flere omgange og har i dag 89 registre fordelt på 4 manualer og pedal. Instrumentet har ca. 6000 piber.

I sommeren 2018 påbegyndtes en restaurering af orglet, så den klanglige æstetik fra orglets ombygning og udvidelse i 1928 af Th. Frobenius kunne blive genskabt. Restaureringen var fuldført i 2020.

Gravminder over biskop, adel og bedsteborger

Frem til begyndelsen af 1800-tallet kunne man blive begravet inden for i Aarhus Domkirke, som af samme grund rummer talrige gravminder over fortidige aarhusianere. Det var dog kun byens spidser, der kunne blive stedt til hvile i kirken, så som biskopper, adelige og borgere fra de allerøverste samfundslag.

Gravminderne findes i mange forskellige typer, former, materialer og størrelser. Nogle enkelte gravlagte har hele kapeller tilegnet dem og deres familie, mens de fleste andre har mindre gravminder, der er placeret rundt omkring i kirkens hovedrum. Disse er især udgjort af gravsten og gravfliser, epitafier og mindetavler. Adskillige af disse er blevet genbrugt til nye grave eller er forsvundet helt, hvorfor vi ikke kender til alle de gravlagte.

Aarhus Domkirkes personale gennem historien

Lektorer ved Aarhus Domkirke

Lektoratet blev ophævet 3. maj 1743.

Kantorer og kordegne ved Aarhus Domkirke

Organister ved Aarhus Domkirke

Klokkere og alterdegne ved Aarhus Domkirke

Se også

Aarhus Domkirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Domkirke

Eksterne henvisninger

Litteratur og kilder