Balthasar Jensen Halse (1712-1772)

Fra AarhusWiki

Balthasar Jensen Halse (født 14. december 1712, død 1. juni 1772), blev student med dimission i 1727 og var Hører i Aarhus og Kordegn ved Aarhus Domkirke i perioden cirka 1744-1747, tillige Informator på Skaarupgaard, Magister i 1742, Konrektor i 1747, entitlet i 1769 og Kancelliraad i 1767.

Privatliv

Balthasar Jensen Halse var Søn af præst i Tøstrup Jens Andersen Halse og Else Winchel, og blev gift med Christiane Stivart Moth (død 2. juli 1773), Enke efter Proprietær Lars Fogh på Skaarupgaard.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hertel 2/493