Peder Jensen Windstrup (1549-1614)

Fra AarhusWiki
Kobberstik med portræt af biskop Peder Jensen Winstrup. Kunstner Jonas Haas (1718-1775), 1756, Statens Museum for Kunsts onlinesamling, open.smk.dk.

Peder Jensen Windstrup var biskop i Aarhus i perioden 1587-1590.

Født 18. marts 1549 i København, død 24. juni 1614.

Søn af præst ved Skt. Nicolai Kirke i København Jens Pedersen Windstrup og Anna Nielsdatter Hofvet

Gift første gang 16. oktober 1577 i Aarhus med Maren Esbernsdatter (1554-1598), datter af præst i Aarhus Esbern Pedersen.
Gift anden gang med Anna Eliasdatter Eisenberg, datter af domprovst i Roskilde Elias Eisenberg.

Peder Jensen Windstrup blev student i 1568 og indskrev sig på universitetet i Rostock i 1572, hvorfra han blev magister i 1574. Han arbejdede som huslærer og fra 1578 som præst i København.

Senere blev han lektor i teologi ved Aarhus Domkirke i perioden 1576-1578 og blev biskop i Aarhus i 1587. Han forlod embedet i Aarhus i 1590 for i stedet af blive biskop over Sjælland Stift.

Se også

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Bang - Molbech 3/79,177 - Kirkehist.Saml.3.R.1/745,754 . L.Daae: "Nordiske Studenter" 91