Hans Emanuel Thygesen (1778-1832)

Fra AarhusWiki

Hans Emanuel Thygesen (født 1778 i Aarhus, død 1832), var Kantor ved Aarhus Domkirke i perioden 1806-1808. Han blev Student i Aarhus 1795, cand. phil. 1796, Kalligrafilærer ved Randers lærde Skole i perioden 1808-1809, og Skolelærer og Kirkesanger i Lemme omkring 1819, senere lærer ved Roskilde Borgerskole, cand. theol., 1831 indtil sin død i 1832.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • F.E.Hundrup: "Lærerstanden ved Randers lærde Skole" 111 - Buur: "Folkeundervisningen i Aarhus før 1814" 126 - Skolens Tavler.