Peder Vognsen (-1204)

Fra AarhusWiki

Peder Vognsen var biskop i Aarhus 1191-1204.

Født omkring 1139, død 11. april 1204, jordesat i Sorø ved Absalons side, men blev siden ført til Aarhus Domkirke.

Søn af Vogn Udsen Juel (1115-) og Ingegerd (1120-) af Pedersborg. Ingegerd af Pedersborg var datter af Peder Thorstensen (-1157) af Pedersborg og Cecilie Skjalmsdatter Hvide (1080-1161). Hun var dermed af Hvide-slægten og kusine til ærkebiskop Absalon.

Peder Vognsen kom til Aarhus fra et embede som kannik ved domkirken i Lund. I Aarhus blev han stadens syvende katolske biskop fra 1191 til sin død i 1204.

Han besluttede at bygge en ny domkirke i Aarhus, der skulle ligge inden for borgvolden, og arbejdet påbegyndtes omkring årene 1180-1200. Som led i byggeriet overførtes hellige Niels' jordiske rester fra Skt. Nicolai Domkirke til den nye Skt. Clemens Domkirke, dvs. Aarhus Domkirke. Peder Vognsen prøvede af flere grunde at aflive legenderne om Hellig Niels ved at bygge en domkirke over hans grav og gøre Skt. Clemens til den nye kirkes skytshelgen. Det hjalp dog ikke, for befolkningen i Aarhus blev ved at tilbede Niels.

Peder Vognsen var en rig mand og ejede meget gods på Sjælland og i Jylland, heriblandt fire kirker. Han skænkede sin store samling af bøger til Aarhus Domkapitel, oprettede seks kannikedømmer og gav selv betydelige ejendomme til kirkens bygning. Kirken kunne dermed blive gjort til domkirke og udstyret med jordegods til aflønning af et egentligt domkapitel. I 1197 udstedte pave Cølestin III et afladsprivilegium til bygningen af domkirken, som gav 40 dages aflad til alle, der ydede et gavmildt bidrag til opførelsen.

I 1204 - året for Peder Vognsens død - honorerede kong Valdemar Sejr den nye kirke med privilegier. Peder Vognsen nåede dog ikke at se bygningen fuldført, men hans bror, biskop Skjalm Vognsen (-1215), og den efterfølgende biskop, Ebbe Vognsen (-1234), der formodentlig også var en bror til der førnævnte, fortsatte arbejdet.

Peder Vognsen og Skjalm Vognsen er sammen afbildet på Absalons gravsten i Sorø kirke, som klostrets sidste katolske abbed, Henrik Christiernsen Tornekrands, lod udføre til graven.

Se også

Kilder og litteratur