Skt. Nicolai Domkirke

Fra AarhusWiki

Skt. Nicolai Domkirke var Aarhus bys første domkirke. Opførelsen er sandsynligvis påbegyndt omkring 1060, i forbindelse med at Aarhus blev udnævnt som en af Danmarks nye stiftsbyer. Skt. Nicolais grundplan var stort set identisk med den nuværende Vor Frue Kirke, foruden dennes senere tilbyggede sideskib. Dele af Skt. Nikolais murværk - frådsten og kampesten - blev genanvendt i den nuværende kirkes nordlige mur og er i dag synligt fra klostergården. Domkirken var indviet til Skt. Nicolaus af Myra, ikke at forveksle med Aarhus' lokalhelgen, Nicolaus Arusiensis – Den hellige Niels.

Kirken blev bygget af mark- og frådsten, og erstattede en tidligere trækirke. Kirken var 40-45 m lang og 12 m bred, med et tårn i den vestlige ende og muligvis to lavere tårne på korets sider.

Det meste af domkirken blev revet ned omkring 1240, da Dominikanerne fik overdraget kirken og erstattede den med et kloster og en klosterkirke (Vor Frue Kirke).

I dag er kun krypten tilbage; den blev opdaget under en restaurering af Vor Frue Kirke i 1955. Krypten selv blev restaureret, og er forsøgt indrettet som kirkerum anno 1000. Kryptkirken blev genindviet 10. november 1957 og bruges i dag til gudstjenester.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Annette Damm (red.): Vikingernes Aros (2005) Bestil materiale
  • Ib Gejl (red.): Århus – Byens Historie, Bind 1: -1720 (1996) Bestil materiale
  • Helge Paludan m.fl.: Århus Bys Historie – fra vikingetid til nutid (1998) Bestil materiale