Ebbe Vognsen (-1234)

Fra AarhusWiki

Ebbe Vognsen var biskop i Aarhus i perioden 1215-1224.

Der er ikke enighed om, hvor længe Ebbe Vognsen levede. Hans fødselsår er ukendt, og tilsyneladende døde han i 1234, selvom nogle kilder fortæller, at han levede endnu i 1251.

Sandsynligvis øn af Vogn Udsen Juel (1115-) og Ingegerd (1120-) af Pedersborg. Ingegerd af Pedersborg var datter af Peder Thorstensen (-1157) af Pedersborg og Cecilie Skjalmsdatter Hvide (1080-1161). Hun var dermed af Hvide-slægten og kusine til ærkebiskop Absalon. Er dette ophav korrekt, gør det Peder Vognsen (-1204) og Skjalm Vognsen (-1215), der begge var tidligere biskopper i Aarhus, til Ebbe Vognsens brødre.

Ebbe Vognsen er vistnok identisk med den kannik med navnet Ebbe, der nævnes i et brev af 1203. I så fald har han været medlem af Aarhus Domkapitel både i Peder og Skjalm Vognsens bispetid. Da han selv blev indsat som biskop, fulgte han i sine forgængeres fodspor ved at skaffe kirken fornødne midler, fortsætte opførelsen af Aarhus Domkirke og udvide domkapitlet med stiftelsen af to præbender.

I 1219 var Ebbe Vognsen med i Valdemars Sejrs togt til Estland.

Da Danmarks ærkebiskop på dette tidspunkt, Anders Sunesen, i 1222 ville trække sig fra sit embede på grund af sygdom, blev det Ebbe Vognsen, der - sammen med bispen af Børglum - skulle sørge for at få ordnet dette. Ebbe Vognsen var dog selv ved at være en svagelig mand, og kun to år senere var han blevet næsten blind og så skrøbelig, at han måtte fratræde sit eget embede.

Se også

Litteratur og kilder