Hartvig Spliid

Fra AarhusWiki

Hartvig Spliid nævnes som Kantor i Kapitlet i 1433 ved Aarhus Domkirke.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Kirkehist.Saml.3.R.5/327 - A.S.A.1933/78