Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Portræt af Christen Niemann Rosenkilde. Ukendt fotograf, ca. 1856, Den Gamle By.

Christen Niemann Rosenkilde var skuespiller, kordegn ved Vor Frue Kirke i Aarhus, degn ved Åby Kirke og kantor ved Aarhus Domkirke. Desuden prædikede han ved flere lejligheder i Domkirken i forbindelse med "aftensang".

Født den 8. januar 1786 i Slagelse, død den 12. november 1861 i København.

Gift i Aarhus den 7. maj 1811 med Maren Falck Christensen, datter af købmand Jørgen Christensen og hustru Maren Falck. Sammen med sin hustru fik Christen Niemann Rosenkilde tre børn, herunder fotograf og skolemand Georg Henricus Rosenkilde, skuespiller Adolph Marius Rosenkilde og skuespillerinde Julie Weber Sødring f. Rosenkilde.

Privatliv og karriere

Christen Niemann Rosenkilde blev født i 1786 i Slagelse som søn af en bogbinder og gik i skole med blandt andet B. S. Ingemann.

Christen blev student i 1804 og levede, plaget af næringssorger, en årrække i København. Han kom til Aarhus i 1806, hvor han de følgende år virkede om huslærer på en række herregårde.

Noget tyder på, at han i 1809 var tilknyttet Friskolen i Aarhus som lærer, mens officielle kilder daterer hans ansættelse til 1810.

Han blev han kordegn ved Vor Frue kirke, og 1812 blev han til kantor ved domkirken, hvor han prædikede, når præsten var forhindret. Desuden blev han overlærer ved fattigskolen.

Christen Niemann Rosenkilde var en dygtig violinist og deltog i klubben Polyhymnias dilettantforestillinger hvor der blev lagt mærke til hans komiske talent. Den daværende prins Frederik Christian – senere Christian VIII – tilsagde ham sin støtte, hvis han ville søge ansættelse ved Det kgl. Teater. Rosenkilde tog springet, og efter en prøve før sin debut blev han kongeligt ansat. Hans første optræden fandt sted den 19. marts 1816 som elskeren Balozi i Claus Schalls syngestykke De tre Galninger.

Herefter tog hans karriere fart, og han blev en succesfuld skuespiller.

Christen Niemann Rosenkilde var desuden udgiver af ugebladet Brevduen i 1818-1824, medredaktør af Kjøbenhavns Morgenblad i 1825-1826 og arbejdede derudover med at oversætte skuespil og bearbejde operatekster.

Kilder og litteratur