Eiler Jacobsen Eilertz (1654-1720)

Fra AarhusWiki

Eiler Jacobsen Eilertz (født 1654 i København, død 1720 i København), er uddannet Lector theol. I Aarhus 1685, og arbejdede som Kannik i Aarhus og lector ved Aarhus Domkirke i perioden 1685-1699, tillige Konsistorial-Assessor. Eiler blev student I København i 1670, arbejdede siden som Konrektor i Roskilde før 1682 og havde tillige studeret i Oxford i 1675 og i Leyden 1677., Magister 1677. Efter at have nedlagt sit embede i Aarhus i 1699 rejste han tilbage til København.

Privatliv

Eiler Jacobsen Eilertz ejede Kallerupgaard og Bonderup og var gift med Karen Nielsdatter Drostrup, Datter af Niels Hansen Drostrup og Anne Eriksdatter Grave.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hertel 2/461 - Gjessing: "Jubellærere" 3/338 - A.S.A.1937/98 - P.T.1.R.5/46,9.R.3/81,10.R.2/153