Christen Hansen Cramer (1699-1764)

Fra AarhusWiki

Christen Hansen Cramer (født 26. februar 1699 i Haderslev, død 24. januar i Aarhus, begravet i Aarhus Domkirke), var Klokker og Underdegn ved Aarhus Domkirke i perioden 1741-1764. Christen tjente i sin første Ungdom ved Hestegaarden og blev i 1721 Skoleholder i Aarhus (Regne- og Skriveskole), og er muligvis identisk med den Christen Cramer, som blev immatrikuleret ved Københavns Universitet i 1728 efter privat Dimission 29 år gammel. Christen stiftede desuden den første Navigationsskole og var tillige Regnebogsforfatter.

Privatliv

Christen Hansen Cramer var Søn af Hans Christen Crammer og Gunver Ibsdatter (død 1756 i Aarhus, begravet 12. august samme år), og giftede sig første gang med Else Kirstine Weidemanmn, døbt 5. september 1697 i Borum, Datter af Rytter Christian Weidemann. Anden gang Christen blev gift var var 28. januar 1757 med Kirstine Esbensdatter (født cirka 1709, død 1775, begravet 24. apri samme år). Hun var gift første gang med Sømand Jens Thomsen Sabroe, og blev senere gift tredje gang med Cramers efterfølger, Klokker Jens Jensen MUndelstrup.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Biografisk Lexicon 5/450 - Slægtstavlesamlingen 1931 - Schytte 68 - Chr. Buur: "Folkeundervisningen i Aarhus før 1814" 31 - Hertel 2/147,533 - Hoffmeyer 2/55 - A.S.A.1934/69