Jacob Lodberg (1672-1731)

Fra AarhusWiki

Jacob Lodberg (født 27. september 1672 i Roskilde, død 31. december 1731), var lector i teologi i Aarhus ved Aarhus Domkirke i perioden 1699-1701. Jacob blev student I Fredericia i 1687, Baccalaur 1688 og virkede som Hører i 1690, flyttede derefter udenlands, blev Magister, Professor i 1695, Stiftsprovst i Kristiania (Oslo) i 1701, Præst ved Københavns Nicolaj Kirke i 1707, ved Københavns Vor Frue i 1717 og Biskop i Odense i 1717.

Privatliv

Jacob Lodberg var søn af den senere Biskop i Ribe Christian Lodberg og Johanne Jacobsdatter Eilertz. Jacob blev den 10. maj 1702 i København gift med Maria Dorothea Schøbeln, som var Datter af en Kannik i Magdeburg.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hertel 2/463 - Wiberg - P.T.9.R.3/103