Christian Rudolph Phillip Risom (1780-1827)

Fra AarhusWiki

Christian Rudolph Phillip Risom (født 1780, døbt 14. april, død 8. januar 1827), var Alterdegn og Klokker ved Aarhus Domkirke i perioden 1811-1827, tillige Lærer ved det kommunale Skolevæsen i 1818.

Privatliv

Christian Rudolph Phillip Risom var Søn af Byskriver i Aarhus Lorents Peter Risom og Birgitte Marie Høstmarch; Christian blev student i Aarhus i 1798 og blev 10. april 1805 gift i Aarhus med Anna Margrethe Bjørn (født cirka 1776, død 28. januar 1837 i Onsbjerg).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Otto Jørgensen: "Slægten Risom" - Chr. Buur: "Skoleliv og Skoleadministration i Aarhus 1814-1847" 220 - Richter: "Dødsfald".