Henrik Ernst Grossmann (1732-1811)

Fra AarhusWiki

Henrik Ernst Grossmann var kantor ved Aarhus Domkirke og bestred mange andre embedserhverv i Aarhus.

Født 1. august 1732 i Haderslev, død 24. juni 1811.

Søn af Premierløjtnant Johan Henrik Grosmann og Sophia Amalia Tileman von Schenk.

Gift i 1774 med Christine Elisabeth Heilmann (1740-1816), datter af Stiftsfysikus i Aarhus, August Vilhelm Heilman og Cathrine Fischer.

Henrik blev student i Haderslev i 1753 og studerede i Jena i årene 1753-1757.

Erhverv i Aarhus

 • Informator i perioden 1757-1760
 • Hører i Aarhus i 1760
 • Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1765
 • Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1769-1781
 • Vice-Konrektor 1781
 • Entitlet i 1789
 • Igen kordegn og klokker ved Aarhus Domkirke i perioden 1769-1792
 • Magister i 1781
 • Kantor ved Aarhus Domkirke fra 1760.

Desuden underviste han disciplene fra Aarhus Katedralskole og skrev selv musik. Han var en flittig gæst hos Frederik Danneskiold-Samsøe i dennes gård på Vestergade 11, hvor han jævnligt opførte stykker til koncerter.

Litteratur og kilder

 • Århus - Byens Historie bd. 2, 1720-1870. Udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg, 1997.
 • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
 • Hertel 2/531,535 - Historisk Tidsskrift 4.R.3/67 - H.H.Blache: "Aarhuus Cathedralskole" 1805-1836