Frederik Danneskiold-Samsøe

Fra AarhusWiki
Affotograferet maleri af Frederik Danneskiold-Samsøe. Ukendt kunstner, 1766, Den Gamle Bys billedsamling.

Frederik Danneskiold-Samsøe var greve, kammerherre, overhofmester ved Sorø Akademi, amtmand over Sorø og Ringsted og Ridder af Elefantordenen.

Blev født 1. november 1703 på Assendrup ved Haslev - døde 18. juli 1770 på Marselisborg herregård, Aarhus.

Han var søn af lensgreve og Ridder af Elefantordenen Christian Gyldenløve (1674-1703) og Dorothea Krag. Han var barnebarn til kong Christian 5. Blev gift 1724 med Dorothea Wedell-Wedellsborg, med hvem han fik ni børn, heraf døde de seks inden deres 9. år.

Han havde et langvarigt, men også turbulent virke i den danske stat, hvor han blandt andet opnåede at blive udnævnt til gehejmekonferensråd i 1738 og generaladmiralløjtnant i 1743. Han blev dog endelig afskediget fra alle poster i 1767, hvor han havde kritiseret J.H.E. Bernstorff og denne svarede tilbage ved at sammen med en gruppe andre bruge sin indflydelse på kongen for at få ham væk.

Efter sin afskedigelse flyttede han til Aarhus, hvor han opholdt sig indtil sin død i 1770. Han havde i 1719 arvet Marselisborg Gods efter farbroderen Ulrik Christian Gyldenløve, men boede mere eller mindre konstant i sin gård på Vestergade 11. Her holdt han et meget aktivt musikliv, hvor han inviterede kendte musikere såsom Henrik Ernst Grossmann (1732-1811) til at komme og holde koncerter.

Frederik Danneskiold-Samsøe bidrog til den gamle sømand Christian Jacobsen Drakenbergs underhold. Blandt andet ved at afholde hans bryllup. Han sørgede også for, at Drakenberg blev forestillet for kong Christian 6.

Litteratur og kilder