Aarhus Bymuseum

Fra AarhusWiki

Århus Bymuseum (senere kun Bymuseet) åbnede i 1993 i Hammelbanens gamle stationsbygning fra 1902 i Carl Blochs Gade 28, med Lars Holleufer som museumsleder.

Museet blev statsanerkendt i 1998, og museets arbejdsområde blev fastlagt til at dække Aarhus bys historie fra vikingetid til i dag med ansvaret for nyere tids kulturhistorie i hele Aarhus Kommune. Som et særligt arbejdsområde fik Århus Bymuseum arbejderbevægelsens historie i Aarhus.

I 2005 åbnede man et nyt udstillingshus tegnet af Exners Tegnestue. Huset er en forskudt tilbygning på 1200 m² til den oprindelige Hammel-banegård.

Museet havde i bygningen en fast udstilling om Aarhus historie i nyere tid samt en model af Aarhus anno 2005. Den viste alle bygninger i byen inden for Ringgaden i størrelsen 1:1000. Modelhusene blev lavet i pæretræ af Otto Baake og Jørgen Risum.

I 2008 blev Bymuseet fusioneret med Besættelsesmuseet i Aarhus 1940-45.

Aarhus Byråd vedtog i 2010, at Bymuseet skulle flytte til Den Gamle By, hvilket blev gennemført i 2011. Den Gamle By overtog herefter ansvaret for formidlingen af Aarhus historie fra det nedlagte bymuseum.

Bygningerne i Carl Blochs Gade bruges i dag som medborgerhus og frivilligcenter med navnet Folkestedet.

Se også

Kilder