Johan Frederik Kuur (1797-1857)

Fra AarhusWiki

Købmand, Johan Frederik Kuur, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 22. januar 1844 - 8. januar 1846 og 28. januar 1847 - 8. januar 1852

Viceformand var han fra 27. januar 1848 og blev dernæst formand fra 25. januar 1849 til 23. januar 1850. Han blev i 1850 valgt som valgmand til landstingsvalget.

Født 16. april 1797 i Lomanshave, Elling sogn under Hjørring amt, død ca. 16. oktober 1857 i Aarhus.

Købmandsskab

Johan Frederik Kuur var i 1818 kommet i tjeneste hos købmand Rasmus Møller i Aarhus. I 1822 var han handelsbetjent og i 1833 var han handelsfuldmægtig. Johan Frederik Kuur tog borgerskab 2. november 1835 som købmand. Den 21. november 1835 åbnede han egen forretning i J.J. Wellejus’s tidligere købmandshandel i Skolegade 38. Her handlede Johan Frederik med kaffe, sukker, te, ris, rom, brændevin m.m.

I 1856 overdrog han forretningen til sin kommis Andreas Theodor Emborg.

I det offentlige liv

Johan Frederik Kuur var anset som en mand, der var trofast, retskaffen og redelig. Da han døde i 1857, efterlod han sig også en klækkelig formue, der kom mange til gode: I 1857 lod han et legat stifte, og samme år uddelte han 2.000 til Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

Kuur Fattiglegat blev stiftet ved Testamente af 26. september 1857 med 6.000 kr., hvis renter kunne tildeles livsvarigt til trængende familier, enker og enkemænd uden for fattigvæsenet. Det skete i portioner. 4 à 40 kr. og 4 à 20 kr. Til familie og enkelte venner skænkede han 32.000 rigsdaler.

Privatliv

Johan Frederik Kuur var søn af handelsmand Christen Elling Kuur og hustruen Marie Elisabeth Hedegaard. Han selv blev aldrig gift. Han boede i Skolegade 38, hvor beboerne i 1845 var: Johan Frederik Kuur 47, ugift, Købmand + 1 Handelsbetjent, 1 Handelslærling og 1 Husholderske. Desuden synes Bankassistent Chr. Fr. Nyholm, 44 Aar, at have været logerende.

Han døde 16. oktober 1857 efter flere års tiltagende svagelighed. Da Johan Frederik Kuur nu havde testamenteret en del af sin store formue til velgørenhed, kunne man tre dage efter hans død læse følgende meddelelse i Aarhus Stiftstidende den 19. oktober 1857: ”Kort førend Gud kaldte ham, havde han nøje bestemt alt betræffende hans Begravelse etc. Enkelte Bestemmelser i hans skrevne sidste Vilje kaste et Lysglimt over hans ædle Characteer og gode Hjerte"

Året efter var der auktion over hans dødsbo: ”…forskjellige gode Meubler, 2 Kakkelovne, Sengeklæder, Krølhaarsmadratser, Dækketøi og Linned, Gangklæder, en Reisepelts, Kjøkkentøi, en Messing-Selvkogermaskine, noget Sølvtøi… endeel Procellain og Glasvarer m.m. og Auktion over Vine og Spirituosa og saltet Kød fra Kuur's Dødsbo i Boets Gaard Nr. 38 paa Skolegade.”

Medlem af eller repræsenteret i ...


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 127-128