Christian Frederik Nyholm

Fra AarhusWiki

Christian Frederik Nyholm, 1800-1857, Fuldmægtig, bankassistent hos Bankcomptoriet.

Nyholm var uddannet exam. Juris. Som var en form for juridisk eksamen. Det var ikke det samme som en jurist, men havde en række kurser i jura fra universitet.

Der findes ikke ret mange oplysninger om Nyholm bevaret. Det sidste spor af ham findes i Sejrs Sedler hvor han arbejdsgiver indrykkede følgende annonce i Aarhus Stiftstidende i forbindelse med hans død:

”Efter et langvarigt og smertefuldt Sygeleje afgik ved Døden Natten til den 6. dennes min trofaste Assistent ved Bankcomptoiret, Exam.juris Christian Frederik Nyholm, 56 Aar gammel, efterladende sig en umyndig Søn, hvilket herved bringes til Kundskab for hans Slægtninge og Venner. Aarhuus, d. 7. Juni 1857 Chr. Otterstrøm.”

Nyholm var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Henvisninger