Fattigkommissionen

Fra AarhusWiki

Fattigkommissionen i Aarhus Kommune blev oprettet (under navnet Aarhus Fattigkommission) som resultat af en lov af 5. juli 1803, der fastslog det som pligt for enhver kommune, at forsørge sine trængende. Til trods for oprettelsen af den nye fattigkommission og dennes forsørgelse af fattige borgere, syntes indsatsen utilstrækkelig, så kommissionen måtte forsøge at udbygge den hjælp, der var mulighed for at yde dels i form af frivillige bidrag og dels gennem beskæftigelsesforanstaltninger.

Fattigkommissionens arbejde betød, at den i 1805 kunne meddele, at Århus´ offentlige fattigvæsen havde anlagt "2 offentlige arbejdsanstalter, 1 fabrik og 1 linnedspinderi".

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951