Frits Georg Clausen (1871-1927)

Fra AarhusWiki
Frits Georg Clausen (1871-1927)
Frits g clausen.jpg

Personlige detaljer
Navn Frits Georg Clausen Nationalitet Dansk Født 25. februar 1871 Død 31. marts 1927 Forældre Landpost Andreas Peter Clausen og Karen Jensen Ægtefælle(r) Ane Marie Clausen - født Nielsen Børn Læge Georg Clausen (1894-1943), konsulinde Gudrun Clausen Wohlert Erhverv Fabrikant, direktør Beskæftigelse Direktør for fabrikken Elvirasminde Aktive år 1893-1927


Købmand og Fabrikant Frits Georg Clausen, født d. 25. februar 1871 i Ousted Sogn ved Skanderborg - 31. marts død 1927.

De første år

Clausen var blevet oplært i handel ved en landkøbmanden, A. Chr. Østergaard, i Hørning. Her forlod han stedet i 1891 med en udtalelse, der især fremhævede den unge Clausens fortræffelige evner som sælger. Efter at have rejst Jylland rundt på cykel som handelsrejsende i et par år havde han i 1893 optjent nok penge til at opkøbe virksomheden P. Chr. Petersens Sukkervarefabrik i Skolegade 17, som han omdøbte til ”P. Chr. Petersens Eftf.”. Da Clausen endnu ikke var 25 år, var det hans far, der måtte stå som virksomhedens ejer i de officielle papirer.

Clausen indledte sit slikeventyr med at producere bolsjer med en enkelt ansat. Hustruen, Ane Marie, som han havde mødt i Hørning, hjalp også til i virksomheden, hvor hun kogte soya i ejendommens gruekedel. Den lille virksomhed voksede hurtigt fra en omsætning på 20.000 kr. årligt til 100.000 kr. årligt, og i 1902 købte Clausen også chokoladefabrikken Elvirasminde.

Elvirasminde vokser

F. Clausen slog de to virksomheder sammen. Han skrottede navnet P. Chr. Petersens Eftf., men beholdt navnet Elvirasminde og flyttede virksomheden til Klostergade 34, som han købte til lejligheden. Nye maskiner blev også indkøbt, og i 1910 ved en udstilling i Bruxelles købte han også en fransk chokoladeopskrift, som han hjemme i Aarhus markedsførte som Danica. Clausen lagde vægt på at producere chokolade, der var så billigt, at det kunne være en del af en husstands daglige nydelsesmidler – og han havde stor succes med det. Ud over chokolade producerede eller importerede Elvirasminde også andre former for slik og tørret frugt, ligesom Clausen også sad tungt på julehandlen med appelsiner.

Forretningen gik så strygende, at Clausen allerede i 1913 havde 325 ansatte på fabrikken – heraf flere børn og mange unger kvinder. På trods af at børnearbejde ikke lyder godt i vores øre i dag, blev Elvirasminde kendt som en attraktiv arbejdsplads – især fordi Clausen i tider, hvor økonomien var stram ved flere lejligheder, udbetalte en ekstra uges løn til samtlige af sine ansatte.

Den store fremgang krævede mere plads. Over de næste år udvidede Clausen også fabrikkens fysiske areal ved opkøb af de omkringliggende grunde og ejendomme i Klostergade og langs den nyanlagte gade Klosterport. De eksisterende ejendomme blev ombygget og udvidet, der blev opført helt nye fabriks- og lagerbygninger, og omkring 1922 lykkedes det efter at have prøvet i et par år at opkøbe Klostergade 32, der var ejet af Aarhus Højskoleforening.

Fra herskabsvilla til kirke

I 1922 fik Clausen opført en stor herskabsvilla på Solbakken 2A Risskov til sig selv og sin familie. Villaen var tegnet af arkitekt Carl Vilhelm Puck (1882-1954) og kostede 480.000 kr. - svarende til omtrent 17,5 millioner kr. anno 2024 - at opføre. I 1934 skænkede Clausens arvinger villaen til Risskov Kirkekomité med det formål at villaen skulle ombygges til Risskov Kirke. Samme år ombyggedes huset af Aksel Skov, der i 1935 tilføjede et rigtigt kirketårn. Både ombygning og anlægsarbejde rundt om kirken blev støttet økonomisk af Clausen-familien.

F. Clausen oparbejde en kæmpe formue og donerede ofte af den. Han skænkede blandt andet penge til restaurering af altertavlen i Ousted Kirke og var med til at bekoste rejsningen af mindesmærket på Ejer Bavnehøj.

Han var medlem af Jyllandsbankens Repræsentatskab.

Clausen døde pludseligt på Rovsings Klinik i København efter en operation i 1927.

Familie

  • Søn af gartner og senere landpost Andreas Peter Clausen og Karen Jensen.
  • Gift med Ane Marie Clausen - født Nielsen.
  • Far til Gudrun Clausen Wohlert, der blev gift med førnævnte konsul Wohlert.

Frits Georg Clausen (1871-1927) på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Frits Georg Clausen (1871-1927)

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • "Elvirasminde - en sød og broget mangfoldighed", Finn H. Lauridsen, artikel i De skabte Aarhus, Århus Byhistoriske Udvalg, 1991
  • ”En Aarhusindustri – Chokoladefabriken Elvirasminde”, Århus Stiftstidende, 19.07.1914
  • ”Fødselsdagsvisit paa Elvirasminde”, Aarhus Amtstidende, 20.12.1919
  • ”Dødsfald – Fabrikant Fritz Clausen”, Århus Stiftstidende, 01.04.1927
  • ”Chokoladefabriken Elvirasminde gennem 50 Aar”, Aarhus Amtstidende, 06.12.1943
  • ”Barn paa Elvirasminde” af Gudrun Wohlert, artikel i ”Barn i Aarhus”, 1957.