Hasselager

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Forstad, tidligere landsby, i Aarhus Kommune, hører under Kolt Sogn.

Historie

Hasselager var oprindelig en landsby. I 1868 blev jernbanen mellem Aarhus og Fredericia anlagt og med station ved Hasselager, hvorefter der opstod en stationsby. Omkring 1900 kunne man der finde skole, kro og telefonstation. Siden 1950'erne er kommet parcelhuskvarterer og store industriarealer, begge knyttet til den gode transportforbindelse til Aarhus, især den jyske motorvej Europavej E45.

Den ældre bydel i Hasselager, foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger på en svagt, mod syd skrånende flade.

Beplantningen er meget beskeden og præget af parcelhusenes haver. Der er kun mindre trægrupper i forbindelse med den ældre bebyggelse.

Bygning og erhverv:

276 af de 355 bygninger er til beboelse, 31 er industribygninger, resten udgøres af få gårde, en del udhuse, butikker og offentlige institutioner.

Én af Hasselagers mange nye virksomheder og en ældre ejendom. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Vejnet:

Disse er præget af den gennemgående hovedvej, som går direkte gennem bebyggelsens kerne og jernbanen, der afgrænser byen mod syd. Koltvej er en mindre bivej, mens andre veje er hovedsagelig serviceveje til industrikvarteret eller parcelhusområderne. Gadenettet er hovedsagelig retlinet. Vejbelægningen er asfalt og fortove er almindelige. Det øvrige vejnet er kun moderet befærdet.

År 1974
Indbyggertal 900
Antal bygninger 355 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen/ Byen indeholder ingen bygninger af særlig værdi og er uden særlig kønne partier. Det mest positive møde er det nordlige parcelhuskvarter, der ligger omgivet af landbrugsarealer.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

Trap Danmark 3. udgave, 5 bind.