Hasselager

Fra AarhusWiki

Forstad, tidligere landsby, i Aarhus Kommune, hører under Kolt Sogn.

Historie

Navnet Hasselager findes i 1460 i dokumenter og i 1685 var Hasselager en avlsgård under Århus bispestol. I 1867 blev der opført både kro og købmandsforretning. Hasselager var oprindelig en landsby, men det ændrede sig da jernbanen mellem Aarhus og Fredericia i 1868 blev anlagt og med station ved Hasselager, hvorefter der opstod en stationsby. Siden 1950'erne er kommet parcelhuskvarterer og store industriarealer, begge knyttet til den gode transportforbindelse til Aarhus, især den jyske motorvej Europavej E45.

Hasselager med på letbanenettet

Samtidig med første etape af Aarhus Letbane – Odderbanen og Grenaabanen – har Aarhus Kommune og Favrskov Kommune indledt planlægningen af to nye letbanelinjer til Brabrand og Hinnerup. Senere er visionen at udvide letbanenettet med linjer til Hasselager, Skanderborg, Randers og Silkeborg, så Danmarks første letbane på sigt kommer til at indgå i et net af letbaner i Østjylland.

Den ældre bydel i Hasselager, foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger på en svagt, mod syd skrånende flade.

Beplantningen er meget beskeden og præget af parcelhusenes haver. Der er kun mindre trægrupper i forbindelse med den ældre bebyggelse.

Bygning og erhverv:

276 af de 355 bygninger er til beboelse, 31 er industribygninger, resten udgøres af få gårde, en del udhuse, butikker og offentlige institutioner.

Én af Hasselagers mange nye virksomheder og en ældre ejendom. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Vejnet:

Disse er præget af den gennemgående hovedvej, som går direkte gennem bebyggelsens kerne og jernbanen, der afgrænser byen mod syd. Koltvej er en mindre bivej, mens andre veje er hovedsagelig serviceveje til industrikvarteret eller parcelhusområderne. Gadenettet er hovedsagelig retlinet. Vejbelægningen er asfalt og fortove er almindelige. Det øvrige vejnet er kun moderet befærdet.

År 1974
Indbyggertal 900
Antal bygninger 355 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen/ Byen indeholder ingen bygninger af særlig værdi og er uden særlig kønne partier. Det mest positive møde er det nordlige parcelhuskvarter, der ligger omgivet af landbrugsarealer.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

http://www.ormslevkoltlokalhistorie.dk/arkivet/arkivet.htm

Trap Danmark 3. udgave, 5 bind.