Dansk Landbrugs Grovvareselskab

Fra AarhusWiki

- dlg -

Aarhus Havn.Jydsk Andels Foderstofforretnings silopakhus 1927

Sidst i 1800-tallet begyndte landmændene at organisere sig i lokale og regionale indkøbsforeninger på andelsbasis i korn- og foderstofbranchen. Med udgangspunkt i Øst- og Midtjylland blev Jydsk Andels-Foderstofforretning (JAF) dannet som et fælles selskab for lokale andelsindkøbsforeninger. JAF's konstituerende forsamling fandt sted i Århus i 1898, selskabet fik hurtigt stor fremgang. Medlemskredsen kom til at omfatte hele Jylland, og der blev etableret mange filialer og nye anlæg til forarbejdning og distribution.

I løbet af sine første ti år blev JAF til Danmarks næststørste foderstofforretning. I 1948 havde JAF omtrent 1050 lokalforeninger, og disse havde tilsammen ca. 57.000 medlemmer og omtrent 500.000 køer, svarende til halvdelen af Jyllands samlede malkebestand. JAF's hovedkontor og den centrale distribution kom til at ligge i København, men JAF blev en stor og iøjnefaldende virksomhed på Aarhus Havn. I 1927 fik JAF opført en sammenhængende række af fem hvide siloer, tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær, på Kornpieren i Aarhus Havn, og komplekset er i folkemunde siden blevet kaldt for "De Fem Søstre". Efter 1920'ernes forhold var de fem søstre meget store og især meget høje. I nutiden er de omgivet af endnu større og højere bygninger, bl.a. en silo som JAF lod opføre sidst i 1950'erne. Men de fem søstre udgør fortsat en særlig del af havnelandskabet i kraft af deres specielle, stilfulde forpartier. I 2007 blev de fem søstre af Kulturarvsstyrelsen udpeget til Nationalt Industriminde.

I 1964 gik JAF sammen med Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer (ØA), Fyns Andels-Foderstofforretning (FAF), Lolland-Falsters Andels-Foderstofforretning (LFAF) og Dansk Andels Gødningsforretning (DAG) om at stifte Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). Målet var at nå til en sammensmeltning af medlemsforeningerne til ét andelsselskab i DLG, og i 1969 lod JAF, ØA og DAG dette ske for deres vedkommende. LFAF fulgte snart efter, hvorimod fynboerne valgte at bevare en løsere tilknytning til DLG. Da ærkerivalen, det privatejede Korn- og Foderstof Kompagni (KFK) ophørte i 2002, befæstede DLG sin stilling som det største selskab i grovvarebranchen. Ved sammenslutningen i 1969 overtog DLG også JAF's anlæg på Århus Havn, som DLG sidenhen har videreført, herunder de fem søstre og nabosiloen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
  • A. Axelsen Drejer, Jydsk Andels-Foderstofforretning 1898-1923, København 1923. Bestil materiale
  • A. Axelsen Drejer, Jydsk Andels-Foderstofforretning 1898-1948, København 1948. Bestil materiale
  • Ib Gejl og Christian R. Jansen, Korn, købmænd & kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen 1880’erne – 1960’erne, Århus 1971. bestil materiale
  • Ib Gejl, Flemming Just, Carsten Porskrog Rasmussen, Fra købmandsgård til koncern. Korn- og Foderstof Kompagniet 1896-1996, Esbjerg og Århus 1996. Bestil materiale
  • Kasper Hartmann, "Siloer på havnen udpeget til industriminde", Århus Stiftstidende, 26-5-2007.