Jydsk Andels-Foderstofforretning

Fra AarhusWiki

Jydsk Andels-Foderstofforretning (JAF) var en engrosvirksomhed for landmænd med fællesindkøb af korn og foderstoffer. JAF stod selv som importør, mens distribueringen foregik gennem lokale landboforeninger. JAF blev dannet i Aarhus i 1898 af 68 jyske landboforeninger og var dermed Danmarks første andelsforening i foderstofbranchen.

Hovedformålet med selskabet fremgår af de første vedtægters § 1: ”Andelsselskabets Formal er at skaffe dets Medlemmer billige og gode Foderstoffer samt danne Garanti imod Misbrug under eventuelle Ringdannelser i Forretningsverdenen.”

Omkring 1920 havde selskabet 856 lokalforeninger, heraf alene 300 i Aarhus-området, og repræsenterede cirka 50.000 medlemmer. Det havde kontor i Mejlgade 90 og ejede også ejendommen Studsgade 35. På Aarhus Havn havde DAK i 1920 seks pakhuse.

I 1927 fik JAF opført en sammenhængende række af fem hvide siloer, tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær, på Kornpieren i Aarhus Havn, og komplekset er i folkemunde siden blevet kaldt for "De Fem Søstre".

I 1964 blev JAF sammen med fire andre andelsselskaber sammensluttet i Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG).

Jydsk Andels-Foderstofforretning på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=123024

Litteratur og kilder