Studsgade 35

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Akvarel forestillende Studsgade set fra den nordligste ende af gaden. To vogne med varer kører ad Studsgade med henblik på salg i byens købmandsgårde. Den ene er i færd med at svinge ind mod købmandsgården Bækkelund. Forrest til højre i billedet ses Borrebækken, der i dag er overdækket. Maler Hans Frederik Meyer Visby (1839-1926), ca. 1860, Aarhus Stadsarkiv.
Udsnit af kort, der viser området mellem Studsgade, Paradisgade, Nørregade og nutidens Nørreport. Købmandsgården på Studsgade 35-37 lå på matriklen med nummeret 948. Geodatastyrelsen, Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 1 kort, Kort gyldigt 1865-67, plan 4.

Studsgade 35 er en 1700-tals købmandsgård i Studsgade, der tidligere gik under navnet "Bækkelund". Navnet kom sig af, at Borrebækken og Vennelystbækken mødtes ved gården.

Ejendommens strakte sig over både Studsgade 35 og Studsgade 37, og forhuset med sidelænge blev fredet i 1919.

Købmandsgården på Studsgade 35-37 blev bygget i 1749 og var en af de allerførste bygninger, man mødte, når man frem til 1851 kom til Aarhus fra nord og tog vejen gennem Studsgades Port. Gården lå ud til Studsgade og Fægyden, og har gennem tiden haft adresser på begge gader.

Logi for rejsende

En af det første beboere på gården, som man kender til, var Rasmus Mogensen Todbjerg, der ejede den i 1770'erne. Todbjerg døde senest i 1781, hvorefter hans enke overtog gården. Hun gav den dog hurtigt videre til deres søn, købmand og avlsmand Mogens Todbjerg.

I slutningen af 1700-tallet blev adressen splittet op i to, der blev ejet af hhv. bøssemager Hendrik Schaarup og stadsmusikant Frederich Fischer. Fischer ejede den del, der i dag svarer til nummer 35, og det varede ikke længe, før han købte Schaarups del, så der igen var tale om en samlet adresse. Inden 1810 solgte Fischer hele købmandsgården til købmand Peder Møller, hvilket var den første i en række af hurtige ejerskifter frem til omkring 1820. Her købte vagtmester Jens Michelsen gården og beholdte den frem til slutningen af 1830'erne.

I 1834 var Michelsen annoncerede Michelsen i Aarhus Stiftstidende, at man - tilsyneladende i forbindelse med, at byens gæstgiverier kunne være fyldte, og at der var mange ubeboede værelser i hans store gård - kunne få ophold hos ham. Han var blevet pensioneret fra sin post som vagtmester, så det var formodentlig også for at tjene lidt ekstra penge. Hans annonce lød:

"Heste og Hornkreaturer modtager Undertegnede til indstaldning fra den 21. dennes, og til samme Kreaturer kunne bekommes Høe, Halm, Skaftehavre i Lispundeviis, samt Hakkelse og Havre i skjeppeviis. De Herrer Handlende eller Gjennemreisende, der ville forunde mig deres ærede Besøg, lover jeg stedse en reel Behandling.
Aarhuus, d. 8. maj 1834
Michelsen
forhenværende Vagtmester boende ved Studsgadesport.

Omkring 1837 flyttede Michelsen til Mejlgade 35, hvor han fortsat tilbød denne form for service, hvilket gjorde ham en anelse upopulær blandt byens privilegerede gæstgivere. Gården i Studsgade 35-37 havde han solgt til købmand Peder Faurschou, der ligesom Michelsen begyndte at tilbyde kost og logi til dem, der ikke kunne få plads på et gæstgiveri. Nogle af gårdens lejligheder udlejede han også til mere almindelig beboelse. Faurschou døde dog allerede i august 1838, og hvad der skete med gården i årene herefter er svært at sige.

Kolonial- og tømmerhandel

I 1842 købte købmand Niels Jacobsen Møller Studsgade 35-37, og i sin nye gård åbnede han et "Udsalg af Colonialvarer tilligemed andre grove Varer til Landmandens Brug". Ved siden af drev Møller også en tømmerhandel frem til 1877. Her solgte han den til købmand Jakob Gylding, der nu begyndte at sælge "Tømmer, Lægter & Spaan, Planker & Brædder, Bøgeplanker, Egeplanker & Egestolper, Portland-Cement & Søm" fra gården. Møller fortsatte dog med at eje gården, som han først afhændede et sted mellem 1878 og 1883. Den nye ejer var Anton Petersen, der i 1886 mageskiftede sin ejendom med en gård ved Lemvig tilhørende L.B. Møller, således at de i virkeligheden byttede gårde med hinanden. Ved mageskiftet blev det oplyst, at der fra Studsgade 35 blev drevet "et udmærket Gjæstgiveri, Kjøbmandshandel samt en meget omfattende Fouragehandel, og som giver en aarlig Leje af 4000 Kroner".

I 1887 blev gården igen solgt, denne gang på offentlig auktion, og den blev senere ejet af Jydsk Andelsselskab for Indkjøb af Foderstoffer.

Restaurationer i Studsgade 35

  • Café Bækkelund (?-1933)
  1. Bestyret af gæstgiver Asmus Lorenzen. I 1930, da Lorenzen var 85 år, godkendte bevillingsnævnet hans forespørgsel om at lade datteren, Anna Dorthea Nielsen, som var tidligere bestyrer af Hotel Phønix, overtage bestyrelsen på Café Bækkelund. Få år efter, i 1933, blev Café Bækkelunds lokaler udbudt til leje.

Studsgade 35 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=studsgade+35

Litteratur og kilder