Studsgades Port

Fra AarhusWiki
Studsgades Port, akvarel af Hans Frederik Meyer Visby (1839-1926) fra 1850

Studsgades Port var en af Aarhus’ byporte, den lå omkring det nuværende Nørreport.

Studsgades Port blev anlagt i 1757 ved Nørreport, tæt på Arkitektskolen i Nørreport 20. Porten ledte ind til Studsgade som porten er opkaldt efter.

Grunden til at man havde byporte var at der var et hegn rundt om byen for at opretholde den told der var på indførelsen af varer til byen. Tolden blev opkrævet ved byporten. I 1857 blev tolden afskaffet og byporten blev kort efter revet ned.

Kilde