Byporte

Fra AarhusWiki
Ved Studsgades Port. Studsgade blev anlagt før 1500. Omlagt i 1929. Formentlig navngivet efter rådmand Jep Sture, som før 1500 havde ejendom i gaden. Gaden hed i ældre tid 'Sturisgade', og før 1796 'Stus Gaden'. Efter akvarel af kunstneren Frederik Visby.

Byporte eller byens porte var fysiske strukturer oftest opbygget med en dør, port eller bom, der gav adgang til og fra den indre by. Fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1851, hvor accisetolden ophævedes, var hovedvejene ind i byen spærret af en række byporte bemandet med konsumptionsbetjente. Her blev der opkrævet forbrugsafgifter på indenlandske varer, bl.a. korn, drikkevarer og kød.

Byportene var følgende:

Vesterport er den eneste af byportene, hvor navnet genfindes i et gadenavn.

Byporte på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Byporte

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon