Byporte

Fra AarhusWiki
Ved Studsgades Port. Studsgade blev anlagt før 1500. Omlagt i 1929. Formentlig navngivet efter rådmand Jep Sture, som før 1500 havde ejendom i gaden. Gaden hed i ældre tid 'Sturisgade', og før 1796 'Stus Gaden'. Efter akvarel af kunstneren Frederik Visby.

Fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1851, hvor accisetolden ophævedes, var hovedvejene ind i byen spærret af en række byporte bemandet med konsumptionsbetjente. Her blev der opkrævet forbrugsafgifter på indenlandske varer, bl.a. korn, drikkevarer og kød.

Byportene var følgende:

Vesterport er den eneste af byportene, hvor navnet genfindes i et gadenavn.

Byporte på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Byporte

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon