Mejlgades Port

Fra AarhusWiki
Mejlborg set fra hjørnet af Kystvejen.

Aarhus var tidligere omgivet af et hegn. I hegnet var der 7 porte som man skulle igennem for at betale accise, told, på de vare med havde med. Portene bestod ofte bare af en trælåge. Tolden blev afskaffet i 1851 og i den forbindelse blev portene fjernet. Man beholdte dog de tidligere navne, der refererede til porten. Dette galt også Mejlgades Port som lå i den nordlige ende af Mejlgade.

Mejlgades Port var opført i 1828 og blev fjernet i 1857. På grunden hvor porten tidligere lå blev Mejlborg opført.

Se også


Kilde

  • Vagn Dybdahl Århus dengang og nu 1971