Mølleport

Fra AarhusWiki

Mølleporten var den byport, som lå på hjørnet af Vester Alle og Vestergade tæt ved Aarhus Mølle.

Byporten blev oprettet i 1700-tallet som en del af afgrænsningen af byen. Der var et plankeværk hele vejen rundt om Aarhus, i hvilken der fandtes flere forskellige byporte, som man skulle ind igennem for at komme til byen. Hvis man kom med varer, der skulle sælges i byen, betalte man told ved byporten. Tolden eller accissen blev afskaffet i 1857, hvorefter byportene blev fjernet.

Se også


Kilde

  • ”Den gamle By i Aarhus” af Peter Holm fra 1945
  • Preben Rasmussens Samling