Mølleport

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mølleport lige nordvest for Aarhus Mølle. Gylding og B. Sørensen, ca. 1816

Mølleport (el. Mølleporten) var en byport beliggende nær Aarhus Mølle på hjørnet af de nuværende gader Vester Alle og Vestergade (delstrækning tidl. benævnt Møllegade).

For at opretholde den såkaldte acciseafgift (en skat på fortæringsgenstande), var det nødvendigt, at omgive byen med et plankeværk og gærder. Disse foranstaltninger måtte dog jævnligt tilses, og flere steder var det blot en simpel låge der adskilte for adgang til byen udefra. Mølleport, der var én ud af de 7-8 byporte, var en af byens senest oprettede adgangsporte - med en formodentlig opførelse i første halvdel af 1700-årene. Da der skulle bruges ressourcer på at stille vagter ved byens adgange, var der kun ganske få adgangsporte til Aarhus. Ved byportene opførtes der derfor små huse til byportens betjente.

Byporte blev i 1700-tallet en del af den naturlige afgrænsning af byen, og bestod som oftest af en høj trægitterport med en dobbelt fløjlåge i midten og to sidelåger, hvoraf kun den nærmest vagthuset var åben. Der var tillige et plankeværk nær porten der førte hele vejen rundt om Aarhus, i hvilken der fandtes flere adgange til de forskellige byporte, som man skulle ind igennem for at komme til byen. Hvis man kom med varer, der skulle sælges i byen, betalte man told ved byporten. Tolden eller accissen blev afskaffet i 1857, hvorefter byportene blev fjernet.

Mølleportens to ensartede bygninger (formentlig acciseboder) nær Aarhus Mølle. Radering af Søren L. Lange, 1823.

Byportens udseende

Der findes ingen fotografier af Mølleport, men byportens område og udformning kan formentlig ses på Søren Læssøe Langes radering "Aarhuus" fra 1823, hvor der centralt i billedet ses to ensartede huse. Disse huse, der sammenholdt med møllens mange store bygninger var af en anstændig størrelse, dannede udgangspunkt for Mølleportens anvendelse.

De to huse fra raderingen svarer i størrelse (og ved placering) nogenlunde overens med bygningernes kvadratiske udformning illustreret på et kort over området fra 1816. På kortet ses to ensartede bygninger opført lige nordvest for selve Aarhus Mølle med benævnelsen "Mølle Port".

Udover at danne en art adgangsport fungerede de to huse formentligt som boder eller port- og consumptionskontorer, mens der var et mindre vagthus til byportens betjente.

Se også

Mølleport på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=M%C3%B8lleport

Litteratur og kilder

  • ”Den gamle By i Aarhus” af Peter Holm fra 1945
  • Preben Rasmussens Samling
  • Dansk Toldtidende. Nr. 3. Marts 1912. 10. Aargang.
  • Aarhus Stiftstidende. Da byportene stod. 31-12-1913.