Bavnehøj Skole

Fra AarhusWiki

Der var allerede fire skoler i Ormslev-Kolt Kommune, da man i 1892 byggede den første skole i Hasselager. Skolerne i Åbo, Kattrup og Stavtrup oprettedes som følge af skoleloven af 1814, Ormslev kom til senere, og Kolt var blevet nedlagt i 1854, mens skolen i Hasselager, som godt nok kom til at ligge på jord fra Anton Olsens gård i Lemming, har at gøre med den dengang voksende stationsby på den jyske længdebane. At skolen var beliggende ved Lemmingvejen, midtvejs mellem Hasselager og Lemming (med stor fritliggende gymnastiksalsbygning på nuværende Lemmingvej 206), kunne vel yderligere begrunde, at den nye skoles navn skulle være Lemming Skole, men en ny tid, mente man, skulle tilgodeses, og Lemming måtte vige for Hasselager. At Ormslev Børnehjem med sin lille skole på et tidspunkt flyttede fra Ormslev til Lemming uden at ændre navn, er en anden sag.

Skoleloven af 1937 lagde op til rejsning af centralskoler over alt i landet. Det skulle dog vare nogen tid, før man i 1951 tog fat i Ormslev-Kolt. Krigen havde bl.a. medført, at tyskerne på grund af jernbanebevogtningen havde beslaglagt skolens gymnastiksal fra 5. januar til 5. maj 1945, og fem år senere besluttede man sig for at udskrive en arkitektkonkurrence om en centralskole i Hasselager.

Arkitekterne Hogaard Andersen og K. Blach Petersen sejrede, og 8. september 1953 kunne den nye skole på Koltvej 15 tages i brug. Af kommunens seks små skoler i Åbo, Ormslev, Kattrup, Stavtrup og Hasselager samt den private skole på Ormslev Børnehjem overlevede foreløbig den på børnehjemmet, Ormslev og Stavtrup samt naturligvis Hasselager (på en ny adresse), men allerede 1954 lukkede Ormslev og skolen på børnehjemmet. Med Viby Kommune aftaltes det, at nabokommunen indtil videre skulle modtage elever fra Ormslev-Kolt til mellemskole- og realklasserne. Den nye Hasselager Skole var, indtil købstadordningen blev indført i 1958, en 7-klasset skole, som derefter blev først 8-klasset for senere og samtidig med indvielsen af en ny fløj i 1965 at tilføje endnu et klassetrin og realafdeling. 10. klasse, teknisk forberedelseseksamen og udvidet teknisk forberedelseseksamen kom til i 1968, og samme år kunne man sige tillykke til skolens første realist.

Til trods for at Højvangskolen i 1968 havde erstattet den gamle skole i Stavtrup, blev der før kommunesammenlægningen i 1970 brug for påny at udvide Hasselager Skole. Denne gang stod der foruden otte klasseværelser også speciallokaler, kontorer og en sportshal på byggeprogrammet. 30 år senere måtte man til det igen. I januar 2000 kunne skolen indvi en udvidelse, som omfattede endnu et par klasseværelser, et musiklokale samt … en hovedindgang, som længe havde stået på ønskesedlen.

Skolens havde i 1970 et elevtal på 378. I 1989 var det på 504, og i skoleåret 2000/01 er det steget til 576 med 122 børn tilmeldt skolefritidsordningen.

I 2013 fusionerede skolen med Kolt Skole, og blev omdøbt til Bavnehøj Skole.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Ejnar Aaes: Ormslev-Kolts skolehistorie. I Østjysk Hjemstavn, 49. årgang. 1984. Bestil materiale
  • Hasselager Skole 1953-1978. Et jubilæums- og festskrift. 1978. Bestil materiale