Kattrup Skole

Fra AarhusWiki

Kattrup Skole var en skole i landsbyen Kattrup.

Det var amtsprovsten i Aarhus, Ole Ankersen Secher, der sad ved bordenden, da alle tilhørende den gejstlige stand i Ning Herred 6. december 1814 var forsamlede i Astrup Præstegård for at drøfte skoledistrikternes udstrækning og skolernes placering i henhold til den netop kundgjorte skolelov.

Kattrup havde ikke tidligere haft skole. Skolen havde hidtil været i Kolt. Herredssamlingen besluttede noget andet. Fremover skulle børn fra Kattrup, Kolt, Enslev, Bering og Edslev gå i en ny skole i Kattrup. Danske Kancelli gjorde indvendinger over for skoleplanerne for Ormslev-Kolt, hvilket for Kattrups vedkommende betød, at Edslev'erne måtte til Åbo og erstattes med børnene fra Hasselager. Man besluttede, at Kattrup Skole skulle ligge lidt nord for landevejen til Skanderborg ved Kattrup Kirkevej.

Det skulle vare 40 år, før Kattrup Skole blev rejst. I Kolt strittede man imod, og det havde man held med indtil 1854. Da byggedes skolen i Kattrup på det aftalte sted, i 1902 tilføjedes en ny skolebygning med to klasseværelser (nedrevet i 1980), og engang i 1920'erne indrettede man det gamle skolehus på nuværende Pilegårdsvej 22 til lærerboliger. Kattrup Skole ophørte samtidig med, at den nye skole i Hasselager i 1953 blev taget i brug.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Ejnar Aaes: Ormslev-Kolts skolehistorie. I: Østjysk Hjemstavn, 49. årgang. 1984. Bestil materiale