Kattrup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Luftfoto af landsbyen Kattrup i 1974. Kattrup ligger 10 km sydvest for Aarhus. Vi ser Kattrupvej gå tværs gennem billedet. Foto er taget fra nord. Foto: Stadsarkitektens Kontor, 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Kattrup er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Kolt Sogn. Kattrup var i perioden 1842-1970 en del af Ormslev-Kolt Sognekommune, men blev derefter en del af Aarhus Kommune.

Historie

1579 Kattrup. I 1688 lå der fire gårde i Kattrup med i alt 92.7 tønder dyrket jord. Udskiftningen i landsbyen fandt sted i 1787.

I 1854 startede Kattrup Skole. På Kaatrup mark kom fattighuset og, fra 1888, andelsmejeriet Bøgekilde til at ligge.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Kattrup 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Beliggende på en plan flade i terrænet.

Beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende. Der findes en enkelt branddam i landsbyen, men den har ingen betydning for miljøet.

Bygning og erhverv:

3 gårde og 4 beboelseshuse med udhuse.

Vejnet:

De trafikale forhold er indskrænket til en enkelt gennemgående bivej, Kattrupvej, der dog ikke er særlig befærdet. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 17 bygninger fordelt på 7 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige Ingen
Særkende for landsbyen Katrrups størrelse betyder, at næsten alle former for udvikling vil komme til at påvirke byens fysiske miljø. Nord for landsbyen løber en stærkt befærdet hovedvej (A10), der skæmmer udsigten og skaber visse støjgener. Syd for landsbyen løber et jernbanenet, der ligeledes kan skabe visse gener. Udsigten er i øvrigt skæmmet imod øst på grund af Hasselager industrikvarter.

Kilder: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Kattrup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Kattrup

Litteratur og kilder: